E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar
Posebnosti pri pripravi zaključnega računa za leto 2020
SPLETNI SEMINAR

Posebnosti pri pripravi zaključnega računa za leto 2020

finance in davki
termin

Termin

15. 01. 2021
potrdilo

Potrdilo

potrdilo o udeležbi
revizorji

Revizorji *

ni točk

* V skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2020 / 2021, ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanju pooblaščenih revizorjev je izobraževanje označeno z oznako B.

Kako boste letos pristopili k pripravi letnega poročila in obračunu DDPO?

Poslovanje v letu 2020 je bilo zagotovo drugačno. Podjetja so prejemala države pomoči in subvencije, poslovanje je bilo drugačno kot načrtovano.

Na spletnem seminarju boste pridobili ustrezne informacije, ki jih potrebujeta, da pravilno pripravite letno poročilo in DDPO obrazec... Vsebine, ki vam bodo koristile tako na računovodskem kot davčnem področju.

Kako vse to upoštevati, vam bosta na seminarju predstavila mag. Darinka Kamenšek in Dejan Petkovič.

VSEBINA SREČANJA

od 9:00 do 10:00 Kako pristopiti k pripravi letnega poročila?

mag. Darinka Kamenšek

Na praktičnem primeru vam bomo predstavili, ali je še ustrezno uporabljati nabavno oz. pošteno vrednost kot metodo vrednotenja – predpostavka delujočega podjetja;

Kdaj bomo pripoznali prihodke iz naslova državne pomoči, da bo poslovni izid pravilno izkazan – predpostavka temeljnega poslovnega dogodka;

Na praktičnem primeru vam bo predstavila kaj pomeni, ali ocenjena življenjska doba vaših pomembnih osnovnih sredstev ni ustrezna. Kako to vpliva na poslovni izid in izkazan bilančni dobiček, ki pripada lastnikom;

Ali je sploh potrebna slabitev osnovnih sredstev ali je morebiti naša računovodska ocena neustrezna;

Kako bomo popravljali v računovodskih izkazih spremenjene najemne pogodbe in ali je treba oblikovati dolgoročne rezervacije, da bodo naši izkazi resnična in poštena slika poslovanja.


od 10:00 - 11: 30 Davčna obravnava in DDPO

mag. Dejan Petkovič

Vpliv ukrepov COVID na izkazano davčno osnovo;

Zastaralni roki vezani na ukrepe COIVD (vračanje sredstev)

Dividendna politika v letu 2020 in kasnejše razdelitve dobička, kakšen naj bo sklep o razdelitvi bilančnega dobička;

Obračun DDPO za 2020: prvič le delno znižanje davčne osnove (minimalna davčna stopnja);

Posebnosti izkazovanja poslovnih dogodkov v DDPO kjer imamo različno knjigovodsko in davčno vrednost sredstva; (vse vezano na terjatve, rezervacije, začasno davčno nepriznane odhodke;

  Novejša davčna in sodna praksa uporabna pri sestavitvi obračuna DDPO;

Uveljavitev davka od dobička (že plačanega v tujini);

Pozor na novo obveznost poročanja družb o kapitalskih rezervah (do 31. 1. 2021);

 

PREDAVATELJI

mag. Darinka Kamenšek

ima dolgoletne izkušnje pri reviziji. Od leta 2002 naprej je pooblaščena revizorka z veljavno licenco za delo. Leta 2002 je magistrirala na Ljubljanski ekonomski fakulteti s temo naloge s področja revizije. Je tudi državna notranja revizorka, certificirana poslovodna računovodkinja in certificirana preiskovalka prevar. Do decembra 2019 je bila direktorica revizijske družbe ABC revizija d.o.o. nato pa prevzela vlogo dekanje na Visoki šoli za računovodstvo in finance.

mag. Dejan Petkovič

je davčni svetovalec. Ima 23 let delovnih izkušenj na področju računovodstva, financ in davčnega svetovanje. Je magister znanosti, preizkušeni poslovodni računovodja in davčni svetovalec z licenco.

INFORMACIJE

cena2

Cena

Redna prijava
180 € brez DDV
(219,60 € z DDV)

popust

Popust

Študenti VŠR 30%
Člani ZRS 10% 

termin

Termin

15. 01. 2021
ura

Trajanje

od 9:00 - 11:30
lokacija

Lokacija

na spletu

PRIJAVA

Redna cena: 219,60 € z DDV

Cena je odvisna od vašega statusa.
Pred nadaljevanjem izberite ali uveljavljate popust kot:

Če prijavljate več oseb, vpišite število oseb. V naslednjih korakih boste vnesli njihove podatke.
Po prijavi preverite “košarico”.

Scroll to Top