fbpx

Prihajajoči dogodki

Mala šola SRS – predstavlja sklop 8 delavnic skozi celo leto – (četrta delavnica)

Cena od 118,00

Želim na seminar
Začetek
11.09.2020 9:00
Konec
11.09.2020 12:15
Naslov
Stegne 21c, Ljubljana   Prikaži zemljevid
Telefon
00386 (0) 2 229 80 83

Malo šolo SRS izvajamo že tretje leto. Gre za našo uspešnico.

KORISTI ZA UDELEŽENCE:

  1. Vse kar morate vedeti o vsebini posameznega SRS.
  2. Praktični primeri uporabe posameznih določb SRS v obliki knjiženja.
  3. Navodila po korakih od A do Ž za razumevanje posameznih določb SRS povezana s praktičnimi primeru.

Število razpisanih mest:25

Možnost neposrednega spremljanja predavanja iz Maribora, Partizanska cesta 26 v primeru do 10 zainteresiranih udeležence.

 

Če se nabere za lokacijo Maribor več kot 10 udeležence bomo predavanje izvedli tudi v Mariboru dan ali dva po izvedenem terminu v Ljubljani.

Izvedba: zbiramo prijave in zgodnje prijave so nagrajene z nižjo ceno.

PODROBNEJŠA VSEBINA

Slovenski računovodski standardi so bibilija vsakega računovodja. Vedno znova jih prebiramo in iščemo ustrezne rešitve za poslovne dogodke, ki se nam zgodijo.

 

Enostavne rešitve za vsakodnevne poslovne dogodke že zelo dobro poznate. Kakor hitro pa imate poslovne dogodke, ki se zgodijo samo vsake toliko časa, pa je veliko vprašanj kako razumeti določilo standarda, kje najti praktične primere evidentiranja poslovnega dogodka. Prav tako se pojavljajo zapletenejši poslovni dogodki s tem, ko podjetje raste iz ene velikosti v drugo.

 

V programu, ki je pred vami vam želimo podrobneje predstaviti določila posameznih SRS s praktičnimi primeri.

 

SRS 2016 so sestavljeni iz Uvoda v SRS, SRS od 1 do vključno 17 (obravnavajo posamezne računovodske postavke), SRS od 20 do vključno 23 (obravnavajo izkaze za zunanje poročanje) in SRS od 30 do vključno SRS 39 (obravnavajo specifične organizacija).

 

Mala šola SRS se bo osredotočila na Uvod v SRS in standarde od 1 do vključno 17 in predstavili vam bomo posamezna določila SRS s praktičnimi primeri in vsebinskimi pojasnili. Zaradi obsežnosti tematike bi teme razdelili na 8 tematskih srečanj skozi celo leto v naslednji vsebini:

 

Prva delavnica – 17.4.2020

SRS 1 Opredmetena osnovna sredstva,

SRS 2 Neopredmetena sredstva

Druga delavnica – 20.5.2020

SRS 6 Naložbene nepremičnine,

SRS 3 Finančne naložbe

Tretja delavnica – 17.6.2020

SRS 5 Terjatve in

SRS 15 Prihodki

Četrta delavnica – 11.9.2020

SRS 12 Stroški materiala in storitev,

SRS 13 Stroški dela in stroški povračil in

SRS 14 delno (Odhodki)

Peta delavnica – 15.10.2020

SRS 4 Zaloge in

SRS 14 delno (odhodki)

Šesta delavnica – 13.11.2020

SRS 7 Denar,

SRS 8 Kapital in

SRS 9 Dolgovi

Sedma delavnica – 11.12.2020

SRS 10 Rezervacije in

SRS 11 Časovne razmejitve

Osma delavnica – 15.1.2021

SRS 16 Ugotavljanje in merjenje poštene vrednosti in

SRS 17 Oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev

mag. Darinka Kamenšek

Predavateljica: Darinka Kamenšek

je magistra ekonomskih znanosti in ima dolgoletne izkušnje pri reviziji. Od leta 2002 naprej je pooblaščena revizorka z veljavno licenco za delo. Leta 2002 je magistrirala na Ljubljanski ekonomski fakulteti s temo naloge s področja revizije. Je tudi državna notranja revizorka, certificirana poslovodna računovodkinja in dekanja na Visoki šoli za računovodstvo in finance.

Darinka Meško

Predavateljica: Darinka Meško

magistrica financ in računovodstva. Že več kot deset let dela v reviziji na področju revidiranja gospodarskih družb in javnega sektorja. V tem času je pridobila strokovne nazive: revizorka, preizkušena notranja revizorka in državna notranja revizorka ter zaključila Magistrski študijski program druge stopnje Na Visoki šoli za računovodstvo sem predavateljica posameznih strokovnih predmetov

Nekaj vtisov iz naših prejšnih izobraževanj:

 

»Enostavno, strokovno podana vsebina za osvežitev in nadgradnjo znanja« K.V.

 

»Razumljiva razlaga standardov, predvsem določb, ki so včasih nerazumljive. Podkrepljeno s primeri.« Š.A.

O ČEM SE BOMO POGOVARJALI JE RAZVIDNO V NADALJEVANJU.

Po udeležbi prve delavnice lahko svoje znanje poglabljate na naslednjih delavnicah (podrobnejšo vsebino nadaljevanjih delavnic najdete na naši spletni strani.

11.9.2020 – od 9:00 do 12:15

Predstavitev SRS 12 Stroški materiala in storitev

Predstavitev SRS 13 Stroški dela in stroški povračil

Predstavitev SRS 14 Odhodki (delno)

Praktični primeri kot nap:

  1. stroški vzdrževanja
  2. Stroški nabave pisarniškega materiala in strokovne literature
  3. Povračila stroškov v zvezi z delom – prenizka akontacija
  4. In še veliko drugih podobnih primerov

LITERATURA

Darinka Kamenšek: Prosojnice za spremljanje predavanj

Darinka Meško: Prosojnice za spremljanje predavanj

Gradivo – praktični primeri za spremljanje delavnice

CENA IN PLAČILO:

 

Cena posamične delavnice znaša 132 EUR (DDV ni vključen), če jo spremljate iz Maribora je cen 118 EUR (DDV ni vključen).

Ker smo vam ponudili možnost nadgradnje vašega znanja vam ponujamo komplet vseh osmih delavnic za ceno 770 EUR (DDV ni vključen). Če spremljate celoten komplet delavnic iz oddaljene olokacije v Mariboru je cena 680 EUR (DDV ni vključen).

Če ste že zamudili kakšno delavnico lahko dobite gradivo od zamujene delavnice ali pa jo nadoknaditev naslednje leto, ko ponovimo Malo šolo SRS.

 

Za naše študente velja 30% popust na osnovne cene.

 

Strošek se plača na VŠR  Stegne 21 c, Ljubljana
IBAN SI56 1010 0005 2573 219 (BANKA INTESA SANPAOLO d.d.) pred izobraževanjem (pri namenu nakazila navedete – naziv izobraževanja)
Račun prejmete po plačilu izobraževanja.

Mala šola SRS – predstavlja sklop 8 delavnic skozi celo leto – (četrta delavnica)

118,00770,00

SKU:2020026-1-1-1
Malo šolo SRS izvajamo že tretje leto. Gre za našo uspešnico. KORISTI ZA UDELEŽENCE: Vse kar morate vedeti o vsebini posameznega SRS. Praktični primeri uporabe posameznih določb SRS v obliki knjiženja. Navodila po korakih od A do Ž za razumevanje posameznih določb SRS povezana s praktičnimi primeru. Število razpisanih mest:25 Možnost neposrednega spremljanja predavanja iz [...]
Počisti

Status