Prihajajoči dogodki

Dogodek je že zaključen. Še vedno pa si lahko ogledate posnetek. Za informacije nam pišite nam info@vsr.si

Hitra cenitev podjetja

Cena od 0,00

Želim na seminar
Začetek
23/06/2020 10:00
Konec
23/06/2020 11:00
Naslov
Stegne 21c, Ljubljana   Prikaži zemljevid
Telefon
00386 (0) 2 229 80 83

Brezplačni spletni seminar

Hitra cenitev podjetja

Podjetja oziroma njihovi lastniki se občasno znajdejo v položaju, ko jih zaradi sprejemanja odločitev zanima, koliko je vredno njihovo podjetje.  Za izdelavo ocene vrednosti obstajajo določeni standardi in za to pooblaščeni cenilci, kar sploh malemu podjetju predstavlja precej velik strošek, še posebej, če lastniki v prvi fazi razmisleka o prihodnosti potrebujejo zgolj oceno vrednost, ki jim bo služila kot orientacija.

Ne glede na velikost podjetja in formalno pravno obliko, gre predvsem za tri poslovno lastniške odločitve:

(1) dokapitalizacija podjetja preko vstopa novih lastnikov,

(2) prodaja podjetja;

(3) prenos podjetja na druge lastnike, kar je najpogosteje v družinskih podjetjih, ki želijo to prenesti na naslednjo generacijo.

ČEMU JE TREBA NAMENITI POZORNOST PRI HITRI OCENI?

 

Na webinarju bo preko primerov prikazano, kako lahko v podjetju sami oziroma s pomočjo računovodje izdelamo hitro cenitev podjetja. Vsebina:

  • Metode vrednotenja podjetja
  • Transformacija računovodske bilance stanja v finančno bilanco stanja
  • Izračun dejanske vrednosti lastniškega kapitala
  • Korekcija vrednosti z diskontiranim denarnim tokom za prihodnost
  • Transakcije (prodaje) primerljivih podjetij

Komu je webinar namenjen?

Webinar je namenjen podjetnikom, managerjem, lastnikom družinskih podjetij, njihovim računovodjem in finančnim managerjem ter drugim strokovnjakom, katerih stranke so predvsem mala in srednja podjetja (npr. odvetniki, podjetniški svetovalci).

KORISTI ZA UDELEŽENCE?

Na webinarju bodo udeleženci spoznali informativno moč bilance stanja, če so v njej vsebovane poštene vrednosti. Na podlagi ustrezno korigirane bilance stanja na realne vrednosti posameznih postavk bodo sposobni izračunati robustno oceno vrednosti lastniškega kapitala. Udeleženci se bodo seznanili tudi z uveljavljenimi metodami ocenjevanja vrednosti podjetij.

V skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2020, ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanju pooblaščenih revizorjev je izobraževanje označeno z oznako B skupaj 1 uro.

Za vami bo
dr. Jaka Vadnjal

Jaka Vadnjal je magistriral in doktoriral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani na temo družinskega podjetništva. Od junija 2015 do decembra 2019 je bil predsednik uprave Hranilnice LON, d.d.. Med letoma 2006 in 2015 je bil zaposlen pri GEA Collegeu – Fakulteti za podjetništvo, kjer je od leta1997 predaval predvsem podjetniške predmete. Med letoma 2012 in 2015 je bil dekan fakultete. Bil je mentor številnim diplomantom in magistrantom in dvema doktorandoma. Je avtor in soavtor 35 znanstvenih člankov in desetih znanstvenih monografij. Sodeloval je na mnogih mednarodnih znanstvenih konferencah. Vodil je številne raziskovalne in razvojne projekte in pri njih sodeloval. Redno piše tudi za strokovne revije. Glavne teme njegovega raziskovanja in pisanja so podjetništvo, družinsko podjetništvo, podjetništvo med mladimi in podjetniško financiranje. Pred prihodom na GEA College je bil pet let namestnik direktorja JAPTI. Ima tudi podjetniške izkušnje. Svetoval je številnim malim in srednjim podjetjem ter več vladam JV Evrope na temo vzpostavljanja spodbudnega okolja za podjetništvo. Občasno predava še na dveh fakultetah v Sloveniji in dveh v tujini. Je predavatelj na VŠR.

download

PRIJAVA NA SPLETNI SEMINAR
brezplačno

CENA

Spletni seminar je brezplačen

IZVEDBA SPLETNEGA SEMINARJA

  • Datum izvedbe: 23. 6. 2020
  • Trajanje: 10:00 – 11:00

Hitra cenitev podjetja

Seminar je zaključen

0,00

SKU:87634289374-1-1-1-2-1-1
Brezplačni spletni seminar Hitra cenitev podjetja Podjetja oziroma njihovi lastniki se občasno znajdejo v položaju, ko jih zaradi sprejemanja odločitev zanima, koliko je vredno njihovo podjetje.  Za izdelavo ocene vrednosti obstajajo določeni standardi in za to pooblaščeni cenilci, kar sploh malemu podjetju predstavlja precej velik strošek, še posebej, če lastniki v prvi fazi razmisleka o [...]
Počisti
Categories: ,

Status