Šolnina

Šolnina za en letnik znaša 1.950 EUR in zajema:

  • vpisnino;
  • predavanja, vaje in konzultacije
  • opravljanje izpitov (največ trikratno opravljanje izpita);
  • enkratno ponavljanje letnika v celotnem obdobju študija (Študent lahko v teku celotnega študija samo enkrat ponavlja letnik brez plačila šolnine in plača le vpisnino.).

Učbeniki in skripte se zaračunajo po ceniku založnika oziroma prodajalca.

Možnosti plačila: Šolnino se lahko poravna v enkratnem znesku ob vpisu ali pa v največ 10 obrokih letno. V primeru plačila v 1. obroku se obračuna 50EUR popusta.

Drugi prispevki za študij

Vpisnina v primeru ponavljanja letnika: 350 EUR
Šolnina za tuje študente  (delno izvajanje in konzultcije v angleščini): 3000EUR (+50 EUR pri obročnem odplačevanju)

Četrto opravljanje izpita: 100 EUR  (200 EUR v angleščini)
Peto opravljanje izpita in več: 150 EUR (250 EUR v angleščini)
Diferencialni izpit: 250 EUR
(vključuje predavanja in tri pristope k izpitu)
Cena opravljanja posameznega izpita: 100 EUR
(za študente, ki niso vpisani v letnik in vključuje 1 izpitni rok)
Vpis k posameznemu predmetu: 30 EUR/KREDITNO TOČKO
(zajema sledenje predavanjem in dostop v spletno učilnico; ne vključuje izpitnega roka)
Vpis k posameznemu predmetu za tuje študente: 40EUR/KREDITNO TOČKO (delno izvajanje v angleščini; zajema sledenje predavanjem in dostop v spletno učilnico; ne vključuje izpitnega roka)

Prispevek za magistriranje (priprava in zagovor magistrskega dela): 750 EUR (1250 EUR v angleščini)
Tehničen pregled zaključnega dela s strani knjižnice: 120EUR
(samo v primeru, če študent ni bil vpisan v knjižnico v času študija; prvo leto obračunavanja 2020/21)

Priznavanje formalnega izobraževanja: 50 EUR
Priznavanje neformalnega izobraževanja: 50 EUR
Potrdilo o študijskem programu: 50 EUR

Vpisnina v knjižnico (za študente VŠR): 50 EUR
Vpisnina v knjižnico (za zunanje uporabnike): 100 EUR
Opomin za vračilo izposojenih knjižničnih gradiv: 20EUR
Medknjižnična izposoja: 25 EUR/KNJIGO
Vpis v cobis
 (velja za avtorje, ki niso predavatelji VŠR) :10 EUR (POSTAVKA)