FORENZIČNE PREISKAVE V FINANCAH

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Branko Mayr 

Vsebina:

 1. Finančne transakcije:
  • z vidika goljufij
  • zunanje grožnje goljufij
  • analiziranja in upravljanja s finančnimi informacijami
  • Ocena tveganja goljufij:
 2. Pravni elementi goljufije v financah
 3. Pranje denarja:
  • Osnove pranja denarja
  • Tradicionalne metode pranja denarja
  • Nujne plačilne metode in sheme
  • Zaznavanje
  • preiskava pranja denarja
  • Pravna ureditev pranja denarja
  • Poročanje, reševanje in odprava posledic v zvezi s pranjem denarja
  • praktični primeri
 4. Uvod v tehnike analiziranja in prepoznave podatkov o goljufijah
 5. Analiza podatkov – proces
 6. Analiza podatkov – testi za odkrivanje goljufij
 7. Poročanje 

Cilji in kompetence:

Uporaba analize podatkov za odkrivanje prevar vpelje študenta v osnove analize finančnih transakcij in v uporabo tehnik kot del preiskave goljufij. Ta predmet omogoča spoznavanje s številnimi analizami podatkov, ki se lahko uporabljajo za odkrivanje različnih finančnih shem goljufij. Udeleženci bodo spoznali tudi, kako pregledati in interpretirati rezultate teh testov za ugotavljanje pomembnih goljufij.

Pranje denarja je skupno mnogim goljufijam, korupciji in primerom financiranja terorizma in ima gospodarski vpliv na večino podjetij in vladnih organizacij. Zaradi dostopnosti tehnologije in enostavnosti načinov pranja je vedno več goljufij in skrivanja nezakonito pridobljenih sredstev. Te metode in tehnike so predmet obravnave.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ