E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

Erasmus+ mobilnost na Hrvaškem

Split_20220928_103223

Konec prejšnjega meseca se je na mednarodno mobilnost v okviru Erasmus+ programa odpravila naša predavateljica pri predmetih Matematika in Statistika za preiskovalce prevar, doc. dr. Mateja Gorenc. Namen njene izmenjave na univerzitetnem oddelku za forenzične znanosti Univerze v Splitu (Sveučilišni odjel za forenzične znanosti) je bilo pridobivanje novih znanj na področju izobraževanja in raziskovanja.

 

Univerzitetni oddelek za forenzične znanosti v Splitu sicer ponuja magistrski študijski program Forenzike, ki se deli na štiri module: Preiskovanje kraja zločina, Forenzična kemija in molekularna biologija, Forenzika in nacionalna varnost, Finančna in računovodska forenzika. Vsebine slednjega so zelo podobne VŠR-jevemu magistrskemu programu Forenzičnih preiskav v financah in računovodstvu, pri čemer so na obeh programih predmeti izvajani v blokih. Oddelek pa je od časa svojih začetkov pred dobrim desetletjem zrasel iz 20 študentov na 90 študentov letno, kar si štejejo za poseben uspeh.

 

Tekom svoje mobilnosti se je doc. dr. Mateja Gorenc sestajala tako z vodstvom oddelka kot njegovimi predavatelji, s katerimi si je izmenjevala dobre prakse in izkušnje pri raziskovanju, objavljanju člankov, mednarodnem sodelovanju in tudi pri pripravi učnih načrtov in kurikulumov predmetov, ki sledijo zadnjim odkritjem in metodološkim novostim stroke. Ob izmenjavi kolegialnih nasvetov se je ponovno izkristaliziral močan interes obeh visokošolskih institucij po poglobitvi medsebojnega sodelovanja, zaradi česar je naša predavateljica tudi javno predstavila študijska programa VŠR vsem študentom oddelka. Ker pa je mobilnost dr. Gorenc potekala hkrati z mobilnostjo predavateljic s slovaške Univerze v Žilini, natančneje njihovega oddelka za forenzične znanosti, je uspela prisluhniti tudi njihovemu predavanju iz finančnega managementa.

 

Žal vreme doc. dr. Mateji Gorenc ni bilo naklonjeno. Splitsko sonce se je prikazalo le na enem in edinem popoldanskem kulturno obarvanem sprehodu, a nič za to. Glede na obete sodelovanja bo priložnosti za širitev kulturnozgodovinskih obzorij v toplem dalmatinskem ozračju še dovolj.

 

 

Izmenjava je bila finančno podprta od Erasmus+ programa v okviru Ključnega ukrepa 1 (KU1): Mobilnost posameznikov.

Scroll to Top