Priznavanje:

a) formalno pridobljenih znanj, znanj in spretnosti

b) neformalno pridobljenih pred vpisom v študijski program Visoke šole za računovodstvo

c) Če imajo študenti več kot leto ustreznih delovnih izkušenj, se jim prizna strokovna praksa v obsegu 20 ECTS, kar je določeno v posebnem pravilniku.

d) znanja pridobljena v formalnih izobraževalnih procesih (druge visoke šole, fakultete in podobno) se priznajo glede na skladnost pridobljenih znanj z vsebino programa Visoke šole za računovodstvo

e) znanja in spretnosti neformalno pridobljena pred vpisom v študijski program Visoke šole za računovodstvo se priznajo na podlagi individualne vloge v skladu s posebnim pravilnikom

Za priznanje je potrebno vložiti pisno prošnjo na komisijo za študijske zadeve Visoke šole za računovodstvo.

Vloge je potrebno oddati do 15.11. vsako šolsko leto. Pisna vloga se naslovi na Komisijo za študijske zadeve.