Predmetnik

Študijski program računovodstvo se izvaja v treh letnikih oziroma šestih semestrih. Skupaj boste pridobili 180 ECTS. Opravili boste izpite iz 27 predmetov, strokovno prakso v podjetju in zagovarjali diplomsko nalogo. Vaša obveznost v posameznem letniku je:

1. OSNOVE EKONOMIJE ZA RAČUNOVODJE  |  ECTS: 5
2. UVOD V RAČUNOVODSTVO |  ECTS: 9
3. UVOD V POSLOVNE FINANCE |  ECTS: 9
4. TEORIJA ORGANIZACIJE |  ECTS: 4
5. OSNOVE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE |  ECTS: 5
6. UPRAVLJALNO (POSLOVODNO) RAČUNOVODSTVO I  |  ECTS: 9
7. MATEMATIKA |  ECTS: 6
8. EKONOMIKA PODJETJA |  ECTS: 9
9. ANGLEŠČINA 1 / NEMŠČINA 1 |  ECTS:4

SKUPAJ: 60

1. FINANČNO RAČUNOVODSTVO | ECTS: 6
2. STROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO | ECTS: 6
3. DAVKI I | ECTS: 5
4. OSNOVE ANALIZE POSLOVANJA | ECTS: 5
5. UVOD V GOSPODARSKO PRAVO | ECTS: 4
6. ORGANIZIRANJE RAČUNOVODSTVA V PODJETJU | ECTS: 4
7. UPRAVLJALNO (POSLOVODNO) RAČUNOVODSTVO II | ECTS: 6
8. GOSPODARSKA IN FINANČNA MATEMATIKA | ECTS: 4
9. PRAKSA V PODJETJU | ECTS: 20

SKUPAJ: 60

1. ZAHTEVNEJŠA PODROČJA FINANČNEGA RAČUNOVODSTVA | ECTS: 6
2. POSLOVNE FINANCE  |  ECTS: 7
3. RAČUNOVODSKO POROČANJE | ECTS: 6
4. PRAVO ZA RAČUNOVODJE | ECTS: 5
5. ANGLEŠČINA 2 / NEMŠČINA 2 | ECTS: 4
6. izbirni 1 | ECTS: 5
7. izbirni 2 | ECTS: 5
8. izbirni 3 | ECTS: 5
9. izbirni 4 | ECTS: 5
10. izbirni 5 | ECTS: 5

Diplomsko delo | ECTS: 7

Skupaj: 60

V tretjem letniku izbirate med sedemnajstimi izbirnimi predmeti (nabor izbirnih vsebin se povečuje). Skupno je treba opraviti 5 izbirnih predmetov. Iz sklopa 1 izberete 2 in iz vseh naslednjih sklopov po 1 izbirni predmet. Ti so:

1. ZAHTEVNA POGLAVJA IZ ANALIZE POSLOVANJA
2. FINANCIRANJE RASTI PODJETJA
3. RAČUNOVODSKE REŠITVE PRI DRUGIH ZAVEZANCIH ZA RAČUNOVODENJE
4. DAVKI II
5. RAČUNOVODSKO POROČANJE PO MEDNARODNIH STANDARDIH RAČUNOVODSKEGA POROČANJA
6. OSNOVE MEDNARODNE OBDAVČITVE

1. ZUNANJE REVIDIRANJE
2. NOTRANJE REVIDIRANJE
3. UVOD V FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO
4. FORENZIČNE PREISKAVE PISAV IN DOKUMENTOV

1. MANAGEMENT V RAČUNOVODSTVU
2. RAVNANJE S ČLOVEŠKIMI DEJAVNIKI
3. OCENJEVANJE VREDNOSTI PODJETIJ
4. RAČUNOVODSKO SPREMLJANJE PROIZVODNJE
5. ZUNANJE OPRAVLJANJE RAČUNOVODSKIH STORITEV
6. MEDNARODNO POSLOVANJE
7. MEDNARODNO POSLOVANJE IN MEDKULTURNA KOMUNIKACIJA

1. KRIZA IN KRIZNO VODENJE PODJETJA
2. VODENJE INFORMACIJSKIH PROJEKTOV
3. PROCESI IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE V POSLOVNEM OKOLJU
4. POSLOVNE STRATEGIJE IN OBLIKOVANJE POSLOVNIH ODLOČITEV