Visokošolski strokovni študijski program Računovodstva

V šol. letu 2018/19 se lahko vpišete le v nov program »Računovodstvo in finance«.

V program Računovodja je možen vpis le v 3. letnik.

Strokovni naslov:
diplomirani ekonomist (VS) / diplomirana ekonomistka (VS)

Trajanje študija:
Tri leta.

Število kreditnih točk (KT) in študijske obveznosti:
180 KT (22 obveznih predmetov; 5 izbirnih predmetov; praktično usposabljanje; strokovna praksa v podjetju in diplomska naloga)

Način študija:
redni, izredni

Kraji izvajanja študija:
redni študij: Ljubljana
izredni študij: Ljubljana

Predavanja bodo potekala na sedežu šole Visoka šola za računovodstvo in finance, Stegne 21c, II/nadstropje, Ljubljana.

Izredni študij: Maribor

Predavanja bodo potekala na Partizanski cesti 26, 2000 Maribor