fbpx

POSLOVNE FINANCE 2

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: mag. Vladimir Bukvič

Vsebina:

 1. Finančna politika, strategija, taktika;
 2. Odločitve o izboru vira financiranja (vrednostni papirji, kreditiranje, najem, dobavitelji, ipd.);
 3. Presojanje kvalitete naložb;
 4. Metode obvladovanja tveganja;
 5. Teorija strukture kapitala in odločanje o strukturi kapitala;
 6. Finančni krizni managament;
 7. Instrumenti za podporo odločitvam v financah podjetja (finančno planiranje, analiza, nadzor, informiranje);
 8. Kupoprodaja podjetij in vrednost podjetja.

Cilji in kompetence:

 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi.
 • Poštenost in zavezanost k strokovni etiki v poslovnem okolju.
 • Obvladovanje politike, strategije in taktike na predmetnem področju.
 • Poznavanje različnih virov financiranja, obvladovanje tveganj, povezanih s posameznimi viri.
 • Poznavanje modelov obvladovanja tveganja (CAPM, WACC).
 • Metode ocenjevanja vrednosti kapitala.
 • Planiranje optimalne strukture kapitala (odločanje o strukturi kapitala).
 • Financiranje prvin poslovnega procesa in potrebna kvaliteta za financiranje posameznih prvin.
 • Obvladovanje finančne funkcije v podjetju v krizi.
 • Obvladovanje in uporaba finančnega instrumentarija.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ