fbpx

OSNOVE ANALIZE POSLOVANJA

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: doc. mag. Igor Manohin 

Vsebina:

 1. Analiza kot metoda spoznavanja
 2. Tehnični in vsebinski vidiki analize
 3. Mesto analize poslovanja v sistemskem pojmovanju podjetja
 4. Analiza učinkovitosti podjetja:
 5. Analiza uspešnosti podjetja
 6. Analiza plačilne sposobnosti podjetja
 7. Analiza poslovnih funkcij

Cilji in kompetence:

Znanje in razumevanje:

 • Poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju organizacije in sposobnost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev ter njihove posledice s predmetnega področja.
 • Usposabljanje za raziskovanje na področju računovodstva ter razvoj kritične in samokritične presoje.
 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi.
 • Poštenost in zavezanost k strokovni etiki v poslovnem okolju.
 • Sposobnost analiziranja poslovanja podjetja z uporabo metod računovodske analize.
 • Sposobnost oblikovanja predračunskih in obračunskih analitskih poročil za potrebe odločanja.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ