fbpx

Gospodarska in finančna matematika

GOSPODARSKA IN FINANČNA MATEMATIKA

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: mag. Nataša Pustotnik 

Vsebina:

 1. MATEMATIČNE OSNOVE: Decimalna števila in ulomki
 2. OSNOVE LINEARNE ALGEBRE: Linearna funkcija
 3. ZAPOREDJA: Aritmetično zaporedje in enakomerna rast, Geometrično zaporedje in geometrijska vrsta
 4. POSLOVNI RAČUNI: Sklepni račun, Enostavni sklepni račun, Sestavljeni sklepni račun, Uporaba linearnih enačb, Verižni račun, delilni račun, Enostavni razdelilni račun, Sestavljeni razdelilni račun, Procentni račun, Obrestni račun, Obrestnoobrestni račun, anuitete, donosnost investicij
 5. OSNOVE STATISTIKE: Temeljni pojmi v statistični analizi
 6. STATISTIČNO RAZISKOVANJE: Urejanje in prikazovanje statističnih podatkov
 7. RELATIVNA ŠTEVILA: Strukture, Statistični koeficienti, Indeksi
 8. FREKVENČNE PORAZDELITVE
 9. SREDNJE VREDNOSTI

Cilji in kompetence:

 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi
 • Sposobnost uporabe matematičnega znanja pri poslovanju, analizah in poslovnih odločitvah, povezati matematično teoretično in praktično znanje, seznaniti se z matematično-statističnimi pojmi, ki se uporabljajo v finančnem poslovanju
 • Razume in zna uporabljati obrestni račun, anuitete, donosnosti investicij.
 • Spozna in razume decimalna števila, ulomke, linearno funkcijo, aritmetično zaporedje, enakomerno rast, geometrično zaporedje in geometrijsko vrsto.
 • Spozna in razume osnove statistike, statistično raziskovanje, relativna števila, frekvenčne porazdelitve in srednje vrednosti.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ