fbpx

DAVKI I

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: mag. Dejan Petkovič 

Vsebina:

  1. Teoretični in vsebinski okvir podjetniške obdavčitve
  2. Teoretični in vsebinski okvir:
  • Davčnega postopka
  • DDV
  • Davka od dohodkov pravnih oseb
  • dohodnine
  1. Davčna poročila
  2. Spoznavanje davčnih prihodkov in davčnih stroškov.

Cilji in kompetence:

Vsebina predmeta je uvod v spoznavanje osnovnih davčnih načel in njihove uporabe. Usmerjen je v osnove podjetniških obdavčitev na področju DDV, obdavčitve dohodkov fizičnih oseb (zaposlencev) in dobička pravnih oseb. Prav tako spoznavamo temelje davčnih postopkov v Sloveniji (ugotavljanje dejanskega stanja ipd.) Obravnavajo se tudi povezave bilančne politike, finančne politike in davčne politike podjetja. Veliko je namreč primerov, ko tudi davčna zakonodaja vpliva na odločitve poslovodstva.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ