fbpx

ANGLEŠČINA 2

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: mag. Marina Štros Bračko 

Vsebina:

 • študij na VŠR profil diplomanta,
 • prijave za službo, vse v zvezi s službo,
 • odgovornosti v podjetju: kdo je kdo, ustanovitev lastnega podjetja,
 • poslovna korespondenca 2, telefoniranje,
 • prezentacije: na splošno, opis proizvodov/storitev, priprava in izvedba prezentacij,
 • sestanki: glavne značilnosti, medkulturnost in upoštevanje medkulturnih razlik, uporaba angleščine v medkulturnih situacijah, reševanje problemov na sestankih, delegiranje, pogajanja,
 • strategije in učinkoviti zaključki, strategije za učinkovito branje poslovnih besedil, pisanje povzetkov in abstraktov in razlika med njima.

Slovnica:

 • Tenses, Conditionals, Time clauses, Prepositional phrases, Linking words, So and such, Too and enough, Reported speech, False friends II, Typical mistakes of VSR students.

Cilji in kompetence:

Študenti pridobijo splošne in predmetno specifične kompetence na področju:

 • pisnega sporočanja,
 • govornega sporočanja,
 • govornega sporazumevanja,
 • bralnega razumevanja,
 • slušnega razumevanja,
 • kar spada v skupni evropski referenčni okvir za jezike od stopnje A1-B2.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

NEMŠČINA 2

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: mag. Rosvita Šengelaja 

Vsebina:

 1. Računi (vrste računov, cene)
 2. Računovodstvo – osnovni računovodski pojmi (bilanca, izkaz poslovnega izida …)
 3. Skrite rezerve in rezervacije
 4. Poslovna kalkulacija
 5. Načrtovanje likvidnosti
 6. Investicijski načrt

Cilji in kompetence:

 • Cilj predmeta je naučiti študente osnovne računovodske pojme v nemščini.
 • Študenti bodo spoznali in se učili uporabljati osnovno besedišče, značilne za računovodstvo.
 • Pridobili bodo besedišče in znanje o vrstah računovodstva, o bilancah, zaključnih računih, izkazih poslovnega izida, o skritih rezervah in rezervacijah, o poslovnih kalkulacijah, o načrtovanju likvidnosti, o investicijskem načrtu.
 • Študenti se bodo naučili razumeti avtentična besedila s področja računovodstva.
 • Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:
  • sposobnost samostojnega dela in razmišljanja,
  • sposobnost razumevanja avtentičnih besedil s področja računovodstva,
  • prezentacije

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ