fbpx

3. letnik – obvezni in izbirni predmeti

3. LETNIK (obvezni predmet in izvjalec predmeta v šolskem letu 2019/20)

DAVKI 2

Mag. Dejan Petkovič

STROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO

Mag. Nataša Pustotnik

ORGANIZIRANJE RAČUNOVODSTVA IN FINANC V PODJETJU

Dr. Živko Bergant

ZAHTEVNEJŠA PODROČJA FINANČNEGA RAČUNOVODSTVA

Mag. Darinka Kamenšek

RAČUNOVODSKO POROČANJE

Mag. Darinka Kamenšek

OSNOVE GOSPODARSKEGA PRAVA 2

Dr. Vida Mayr

3. LETNIK (predmeti in izvajalci predmetov; kateri izbirni predmeti se izvajajo v šolskem letu 2019/20 so razvidni iz urnika)

PROCESI IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE V POSLOVNEM OKOLJU

dr. Franc Brcar

KRIZA IN KRIZNO VODENJE PODJETJA

Irena Viher, univ. dipl. ekon.

VODENJE INFORMACIJSKIH PROJEKTOV

dr. Franc Brcar

UPRAVLJANJE S TVEGANJI

mag. Matija Vojsk

UPORABA INFORMACIJSKIH PROGRAMOV

dr. Franc Brcar

OCENJEVANJE VREDNOSTI PODJETIJ

Irena Viher, univ. dipl. ekon.

RAVNANJE S ČLOVEŠKIMI DEJAVNIKI

mag. Sergeja Planko

MEDNARODNO POSLOVANJE

dr. Helena Povše

RAČUNOVODSKO SPREMLJANJE PROIZVODNJE

Tomaž Glažar

MANAGEMENT V RAČUNOVODSTVU

mag. Sergeja Planko

UVOD V FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO

Darinka Meško, mag.

NOTRANJE REVIDIRANJE

Darinka Meško, mag.

ZUNANJE REVIDIRANJE

mag. Darinka Kamenšek

NAČRTOVANJE IN ORGANIZIRANJE KNJIG. V PROIZVODNJI

mag. Tomaž Glažar

ZAHTEVNA POGLAVJA IZ ANALIZE POSLOVANJA

dr. Živko Bergant

FINANCIRANJE RASTI PODJETJA

doc. dr. Boštjan Aver

RAČUNOVODSKE REŠITVE PRI DRUGIH ZAVEZANCIH ZA RAČUNOVODENJE

mag. Darinka Kamenšek

OSNOVE MEDNARODNE OBDAVČITVE

mag. Dejan Petkovič

RAČUNOVODSKO POROČANJE PO MEDNARODNIH STANDARDIH

mag. Darinka Kamenšek