Strokovna praksa

Namen strokovne prakse v podjetju je študente seznaniti s praktičnim izvajanjem različnih aktivnosti v računovodstvu in financah posameznega podjetja. Zajela bo vse računovodske in finančne aktivnosti (v knjigovodstvu, financah, računovodskem nadzoru, računovodskem načrtovanju in računovodskem in finančnem proučevanju). Izvajala se bo pod mentorstvom mentorja, ki je visokošolski učitelj in strokovnjaka iz prakse, praviloma iz revizijske hiše, večjih podjetij, finančnih ustanov in računovodstev podjetja.

Do zagovora diplomskega dela mora študent obvezno opraviti strokovno prakso in oddati poročilo o praksi referatu šole. Prakso opravljajo redni in izredni študentje. Opravljanje obvezne strokovne prakse so v celoti oproščeni le tisti študentje, ki so bili v času študija (ali prej) vsaj 1 leto redno zaposleni na ustreznih delovnih mestih ali imajo svoje (delujoče) podjetje. Za oprostitev opravljanja obvezne strokovne prakse mora študent vložiti ustrezno prošnjo in priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev. O rešitvi prošnje odloča komisija za študijske zadeve.

VŠR ima sklenjen pisne dogovore o zagotavljanju praktičnega usposabljanja z več organizacijami. Podatki o možnostih so na razpolago v referatu VŠR.

Strokovna praksa

Namen strokovne prakse v podjetju je študente seznaniti s praktičnim izvajanjem različnih aktivnosti v računovodstvu in financah posameznega podjetja. Zajela bo vse računovodske in finančne aktivnosti (v knjigovodstvu, financah, računovodskem nadzoru, računovodskem načrtovanju in računovodskem in finančnem proučevanju). Izvajala se bo pod mentorstvom mentorja, ki je visokošolski učitelj in strokovnjaka iz prakse, praviloma iz revizijske hiše, večjih podjetij, finančnih ustanov in računovodstev podjetja.

Do zagovora diplomskega dela mora študent obvezno opraviti strokovno prakso in oddati poročilo o praksi referatu šole. Prakso opravljajo redni in izredni študentje. Opravljanje obvezne strokovne prakse so v celoti oproščeni le tisti študentje, ki so bili v času študija (ali prej) vsaj 1 leto redno zaposleni na ustreznih delovnih mestih ali imajo svoje (delujoče) podjetje. Za oprostitev opravljanja obvezne strokovne prakse mora študent vložiti ustrezno prošnjo in priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev. O rešitvi prošnje odloča dekan.

VŠR ima sklenjen pisne dogovore o zagotavljanju praktičnega usposabljanja z več organizacijami. Podatki o možnostih so na razpolago v referatu VŠR.

Strokovna praksa

Namen strokovne prakse v podjetju je študente seznaniti s praktičnim izvajanjem različnih aktivnosti v računovodstvu in financah posameznega podjetja. Zajela bo vse računovodske in finančne aktivnosti (v knjigovodstvu, financah, računovodskem nadzoru, računovodskem načrtovanju in računovodskem in finančnem proučevanju). Izvajala se bo pod mentorstvom mentorja, ki je visokošolski učitelj in strokovnjaka iz prakse, praviloma iz revizijske hiše, večjih podjetij, finančnih ustanov in računovodstev podjetja.

Do zagovora diplomskega dela mora študent obvezno opraviti strokovno prakso in oddati poročilo o praksi referatu šole. Prakso opravljajo redni in izredni študentje. Opravljanje obvezne strokovne prakse so v celoti oproščeni le tisti študentje, ki so bili v času študija (ali prej) vsaj 1 leto redno zaposleni na ustreznih delovnih mestih ali imajo svoje (delujoče) podjetje. Za oprostitev opravljanja obvezne strokovne prakse mora študent vložiti ustrezno prošnjo in priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev. O rešitvi prošnje odloča dekan.

VŠR ima sklenjen pisne dogovore o zagotavljanju praktičnega usposabljanja z:

  1. Svetovalno družbo ABECEDA svetovanje, d.o.o. – 10 mest
  2. Svetovano družbo SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE MAYR, d.o.o. – 5 mest
  3. Vizija računovodstvo d.d., Tržaška cesta 297, Ljubljana – 3 mesta.