Šolnina

Šolnina za en letnik znaša 1.950 EUR in zajema:

  • vpisnino;
  • predavanja, vaje in konzultacije
  • opravljanje izpitov (največ trikratno opravljanje izpita);
  • enkratno ponavljanje letnika v celotnem obdobju študija (Študent lahko v teku celotnega študija samo enkrat ponavlja letnik brez plačila šolnine in plača le vpisnino.).

Učbeniki in skripte se zaračunajo po ceniku založnika oziroma prodajalca.

Možnosti plačila: Šolnino se lahko poravna v enkratnem znesku ob vpisu ali pa v največ 10 obrokih letno.

V primeru plačila v 1. obroku se obračuna 50 EUR popusta.