fbpx

Šolnina

Šolnina za en letnik znaša 1.950 EUR in zajema:

  • vpisnino;
  • predavanja, vaje in konzultacije
  • opravljanje izpitov (največ trikratno opravljanje izpita);
  • enkratno ponavljanje letnika v celotnem obdobju študija (Študent lahko v teku celotnega študija samo enkrat ponavlja letnik brez plačila šolnine in plača le vpisnino.).

Učbeniki in skripte se zaračunajo po ceniku založnika oziroma prodajalca.

Možnosti plačila: Šolnino se lahko poravna v enkratnem znesku ob vpisu ali pa v največ 10 obrokih letno.

Drugi prispevki za študij

Četrto opravljanje izpita in več: 100 EUR

Diferencialni izpit: 100 EUR

Vpisnina v primeru ponavljanja letnika: 200 EUR

Cena opravljanja posameznega izpita: 150 EUR
(za študente, ki niso vpisani v letnik in vključuje 3 izpitne roke)

Prispevek za diplomiranje (priprava in zagovor diplomskega dela): 500 EUR

Priznavanje formalnega izobraževanja: 50 EUR

Priznavanje neformalnega izobraževanja: 50 EUR

Vpisnina v knjižnico (za študente VŠR): 30 EUR

Vpisnina v knjižnico (za zunanje uporabnike): 100 EUR

Potrdilo o študijskem programu: 50 EUR