Predmetnik

Študijski program računovodstvo se izvaja v treh letnikih oziroma šestih semestrih. Skupaj boste pridobili 180 ECTS. Program ima dve usmeritvi: računovodstvo in finance. Za usmeritev se študent odloči ob zaključku 1. letnika. Za zaključek študija je potrebno opraviti 28 izpitov, strokovno prakso v podjetju, ki je lahko priznana glede na delovne izkušnje in napisati ter uspešno zagovarjati diplomsko delo. Obveznost študenta v posameznem letniku je:

Obe usmeritvi enako

  • za usmeritev Računovodstvo
  • za usmeritev Finance

1. OSNOVE EKONOMIJE | ECTS: 6
2. UVOD V RAČUNOVODSTVO | ECTS: 9
3. OSNOVE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | ECTS: 5
4. MATEMATIKA | ECTS: 6
5. ANGLEŠČINA 1 / NEMŠČINA 1 | ECTS: 4
6. POSLOVNE FINANCE 1 | ECTS: 8
7. TEORIJA ORGANIZACIJE | ECTS: 4
8. UPRAVLJALNO (POSLOVODNO) RAČUNOVODSTVO I | ECTS: 9

SKUPAJ: 60

za usmeritev Računovodstvo

1. FINANČNO RAČUNOVODSTVO | ECTS: 6
2. POSLOVNE FINANCE 2 | ECTS: 7
3. DAVKI I | ECTS: 5
4. OSNOVE GOSPODARSKEGA PRAVA 1 | ECTS: 4
5. OSNOVE ANALIZE POSLOVANJA | ECTS: 5
6. UPRAVLJALNO ( POSLOVODNO ) RAČUNOVODSTVO 2 | ECTS: 5
7. GOSPODARSKA IN FINANČNA MATEMATIKA | ECTS: 4
8. ANGLEŠČINA 2, NEMŠČINA 2 | ECTS: 4
9. PRAKSA V PODJETJU | ECTS: 20

SKUPAJ: 60

za usmeritev Finance

1. FINANČNO RAČUNOVODSTVO | ECTS: 6
2. POSLOVNE FINANCE 2 | ECTS: 7
3. DAVKI I | ECTS: 5
4. OSNOVE GOSPODARSKEGA PRAVA 1 | ECTS: 4
5. OSNOVE ANALIZE POSLOVANJA | ECTS: 5
6. OSEBNE FINANCE | ECTS: 5
7. GaOSPODARSKA IN FINANČNA MATEMATIKA | ECTS: 4
8. ANGLEŠČINA 2, NEMŠČINA 2 | ECTS: 4
9. PRAKSA V PODJETJU | ECTS: 20

SKUPAJ: 60

za usmeritev Računovodstvo

1. ZAHTEVNEJŠA PODROČJA FINANČNEGA RAČUNOVODSTVA | ECTS: 6
2. PORGANIZIRANJE RAČUNOVODSTVA IN FINANC V PODJETJU | ECTS: 5
3. OSNOVE GOSPODARSKEGA PRAVA 2 | ECTS: 5
4. DAVKI 2 | ECTS: 5
5. STROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO | ECTS: 6
6. RAČUNOVODSKO POROČANJE | ECTS: 6
7. izbirni 1 | ECTS: 5
8. izbirni 2 | ECTS: 5
9. izbirni 3 | ECTS: 5
10. izbirni 4 | ECTS: 5

Diplomsko delo | ECTS: 7

SKUPAJ: 60

V tretjem letniku v usmeritvi Računovodstvo izbirate med 16 izbirnimi predmeti (nabor izbirnih vsebin se povečuje).

Ti so:

3. letnik – usmeritev RAČUNOVODSTVO

IZBIRNI PREDMET 1

1. PROCESI IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE V POSLOVNEM OKOLJU
2. KRIZA IN KRIZNO VODENJE PODJETJA
3. VODENJE INFORMACIJSKIH PROJEKTOV

IZBIRNI PREDMET 2

1. OCENJEVANJE VREDNOSTI PODJETIJ
2. RAVNANJE S ČLOVEŠKIMI DEJAVNIKI
3. MEDNARODNO POSLOVANJE
4. NAČRTOVANJE IN ORGANIZACIJA KNJIGOVODSTVA PROIZVODNJE
5. MANAGEMENT V RAČUNOVODSTVU

IZBIRNI PREDMET 3

1. UVOD V FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO 
2. NOTRANJE REVIDIRANJE
3. ZUNANJE REVIDIRANJE

IZBIRNI PREDMET 4

1. ZAHTEVNA POGLAVJA IZ ANALIZE POSLOVANJA
2. FINANCIRANJE RASTI PODJETJA
3. RAČUNOVODSKE REŠITVE PRI DRUGIH ZAVEZANCIH ZA RAČUNOVODENJE
4. OSNOVE MEDNARODNE OBDAVČITVE
5. RAČUNOVODSKO POROČANJE PO MEDNARODNIH STANDARDIH RAČUNOVODSKEGA POROČANJA

za usmeritev Finance

1. ZAHTEVNA POGLAVJE IZ ANALIZE POSLOVANJA | ECTS: 5
2. FINANCIRANJE RASTI PODJETJA | ECTS: 5
3. OSNOVE GOSPODARSKEGA PRAVA 2 | ECTS: 5
4. DAVKI 2 | ECTS: 5
5. FINANČNI INSTRUMENTI IN BORZNO POSLOVANJE | ECTS: 7
6. OBVLADOVANJE FINANČNIH TVEGANJ | ECTS: 6
7. izbirni 1 | ECTS: 5
8. izbirni 2 | ECTS: 5
9. izbirni 3 | ECTS: 5
10. izbirni 4 | ECTS: 5

Diplomsko delo | ECTS: 7

SKUPAJ: 60

V tretjem letniku pri usmeritvi Finance izbirate med 11 izbirnimi predmeti (nabor izbirnih vsebin se povečuje).

Ti so:

3. letnik – usmeritev FINANCE

IZBIRNI PREDMET 1

1. PROCESI IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE V POSLOVNEM OKOLJU
2. KRIZA IN KRIZNO VODENJE PODJETJA

IZBIRNI PREDMET 2

1. OCENJEVANJE VREDNOSTI PODJETIJ
2. RAVNANJE S ČLOVEŠKIMI DEJAVNIKI
3. MEDNARODNE FINANCE

IZBIRNI PREDMET 3

1. FORENZIČNE PREISKAVE V FINANCAH 
2. NOTRANJE REVIDIRANJE
3. OSNOVE MEDNARODNE OBDAVČITVE

IZBIRNI PREDMET 4

1. UPRAVLJALNO (POSLOVODNO) RAČUNOVODSTVO 2.
2. ORGANIZIRANJE RAČUNOVODSTVA IN FINANC V PODJETJU
3. KVANTITATIVNE METODE V FINANCAH