Obvezni predmeti in izvajalci predmetov v šolskem letu 2019/20

Predmetnik

Študijski program računovodstvo se izvaja v treh letnikih oziroma šestih semestrih. Skupaj boste pridobili 180 ECTS. Program ima dve usmeritvi: računovodstvo in finance. Za usmeritev se študent odloči ob zaključku 1. letnika. Za zaključek študija je potrebno opraviti 28 izpitov, strokovno prakso v podjetju, ki je lahko priznana glede na delovne izkušnje in napisati ter uspešno zagovarjati diplomsko delo. Obveznost študenta v posameznem letniku je:

1. LETNIK (predmet in izvajalec predmeta v šolskem letu 2019/20)

Obe usmeritvi enako

  • za usmeritev Računovodstvo
  • za usmeritev Finance

OSNOVE EKONOMIJE | ECTS: 6

UVOD V RAČUNOVODSTVO | ECTS: 9

OSNOVE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | ECTS: 5

MATEMATIKA | ECTS: 6

ANGLEŠČINA 1 / NEMŠČINA 1 | ECTS: 4

POSLOVNE FINANCE 1 | ECTS: 8

TEORIJA ORGANIZACIJE | ECTS: 4

UPRAVLJALNO (POSLOVODNO) RAČUNOVODSTVO I | ECTS: 9

EKONOMIKA PODJETJA | ECTS: 9

SKUPAJ: 60

2. LETNIK (predmet in izvajalec predmeta v šolskem letu 2019/20)
za usmeritev RAČUNOVODSTVO

FINANČNO RAČUNOVODSTVO | ECTS: 6

POSLOVNE FINANCE 2 | ECTS: 7

DAVKI I | ECTS: 5

OSNOVE GOSPODARSKEGA PRAVA 1 | ECTS: 4

OSNOVE ANALIZE POSLOVANJA | ECTS: 5

GOSPODARSKA IN FINANČNA MATEMATIKA | ECTS: 4

ANGLEŠČINA 2, NEMŠČINA 2 | ECTS: 4

UPRAVLJALNO ( POSLOVODNO ) RAČUNOVODSTVO 2 | ECTS: 5

PRAKSA V PODJETJU | ECTS: 20

SKUPAJ: 60

2. LETNIK (predmet in izvajalec predmeta v šolskem letu 2019/20)
za usmeritev FINANCE

FINANČNO RAČUNOVODSTVO | ECTS: 6

POSLOVNE FINANCE 2 | ECTS: 7

DAVKI I | ECTS: 5

OSNOVE GOSPODARSKEGA PRAVA 1 | ECTS: 4

OSEBNE FINANCE | ECTS: 5

OSNOVE ANALIZE POSLOVANJA | ECTS: 5

GOSPODARSKA IN FINANČNA MATEMATIKA | ECTS: 4

ANGLEŠČINA 2, NEMŠČINA 2 | ECTS: 4

PRAKSA V PODJETJU | ECTS: 20

SKUPAJ: 60

3. LETNIK (obvezni predmet in izvajalec predmeta v šolskem letu 2019/20)
za usmeritev RAČUNOVODSTVO

OSNOVE GOSPODARSKEGA PRAVA 2 | ECTS: 5

DAVKI 2 | ECTS: 5

ZAHTEVNA PODROČJA S FINANČNEGA RAČUNOVODSTVA | ECTS: 5

ORGANIZIRANJE RAČUNOVODSTVA IN FINANC V PODJETJU | ECTS: 5

STROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO | ECTS: 6

RAČUNOVODSKO POROČANJE | ECTS: 7

IZBIRNI 1 | ECTS: 5

IZBIRNI 2 | ECTS: 5

IZBIRNI 3 | ECTS: 5

IZBIRNI 4 | ECTS: 5

Diplomsko delo | ECTS: 7

SKUPAJ: 60

3. LETNIK (obvezni predmet in izvajalec predmeta v šolskem letu 2019/20)
za usmeritev FINANCE

ZAHTEVNA POGLAVJA IZ ANALIZE POSLOVANJA | ECTS: 6

FINANČNI INŠTRUMENTI IN BORZNO POSLOVANJE | ECTS: 5

OSNOVE GOSPODARSKEGA PRAVA 2 | ECTS: 5

DAVKI 2 | ECTS: 5

OBVLADOVANJE FINANČNIH TVEGANJ | ECTS: 6

FINANCIRANJE RASTI PODJETJA | ECTS: 6

IZBIRNI 1 | ECTS: 5

IZBIRNI 2 | ECTS: 5

IZBIRNI 3 | ECTS: 5

IZBIRNI 4 | ECTS: 5

Diplomsko delo | ECTS: 7

SKUPAJ: 60