Informativni dan 

Vabimo, da si ogledate posnetke informativnih dni, ki smo jih izvedli v letu 2020.

Osnovne informacije

Visokošolski strokovni študijski program Računovodstvo in finance (VI/2)

Strokovni naslov:
diplomirani ekonomist (VS) / diplomirana ekonomistka (VS)

Trajanje študija:
Tri leta.

Število kreditnih točk (KT) in študijske obveznosti:
180 KT (24 obveznih predmetov; 4 izbirni predmeti; praktično usposabljanje; strokovna praksa v podjetju in diplomska naloga)

Način študija:
redni, izredni

Kraji izvajanja študija:
redni študij: Ljubljana
izredni študij: Ljubljana

Predavanja bodo potekala na sedežu šole Visoka šola za računovodstvo in finance, Stegne 21c, II/nadstropje, Ljubljana.

Od študijskega leta 2018/19 dalje je možen vpis tudi na lokaciji Maribor – Partizanska cesta 26, Maribor

PRENESI BROŠURO

Prenesite si brošuro, v kateri so zbrane vse informacije o študiju in študijskih programih.