Postani poslovodni računovodja

Kakšen je študent-ka Visoke šole za računovodstvo in finance?

Je poln želje po novem znanju in se zaveda, da zgolj knjiženje prejetih računov ni poslanstvo dobrega računovodja. Želi vplivati na odločitve v podjetju. Želi postati vodja finančne ali računovodske službe ali pa svetovalec poslovodstvu, ki se skupaj z njim odloča o prihodnosti podjetja.

Poslovodni računovodje so tudi odlični direktorji, saj razumejo ustroj poslovanja podjetja in financ, znajo zahtevati prava in smiselna poročila od računovodsko-finančnih služb.

Računovodstvo je jezik poslovnežev, zato se lahko vsak poslovodni računovodja suvereno pogovarja z direktorji, vodji, bankami, lastniki, managerji …

Po končanem triletnem študiju pridobite naziv diplomiran ekonomist (VS) s pridobljeno stopnjo izobrazbe VI/2.

Zakaj študij na VŠR?

  • Postali boste poslovodni računovodja,
  • razumeli boste ustroj poslovanja podjetja iz poslovodnega vidika,
  • pridobili boste uporabno znanje iz računovodstva in financ,
  • razumeli boste, zakaj podjetje zapade v krizo in kako mu lahko pomagate,
  • postali boste nepogrešljiv strokovnjak v procesu odločanja,
  • ponujamo možnost študija v Ljubljani in Mariboru

Pridobili boste najnovejša znanja na področju računovodstva in financ

Šola sodeluje s strokovnjaki iz teorije in prakse. Kot teoretiki vedno spremljajo najnovejše trende, ki jih v praksi tudi izvajajo. To znanje z veseljem predajajo študentom, s katerimi ostajajo v stiku tudi po končnem študiju.

Naučili se boste na primerih iz prakse

Praksa je ena izmed ključnih sestavin študija. Študentje lahko tudi strokovno usposabljanje izvajajo pri enem izmed naših partnerskih podjetij.

Široko znanje omogoča lažjo zaposljivost

Diplomanti imajo raznoliko znanje, zato so kot računovodja zaposljivi tako v računovodskih servisih, v računovodskih in finančnih oddelkih ali pa kot svetovalci poslovodstvu.

Poslovodni računovodja je nepogrešljiv v procesu odločanja

Postali boste poslovodni računovodja, oseba, ki je nepogrešljiva v procesu odločanja v podjetju, saj s svojim širokim znanjem pripomore pri pomembnih poslovnih odločitvah.

Poglejte si posnetke informativnih dni

Vabimo, da si ogledate posnetke informativnih dni, ki smo jih izvedli v letu 2020.

Osnovne informacije

Visokošolski strokovni študijski program Računovodstvo in finance (VI/2)

Strokovni naslov:
diplomirani ekonomist (VS) / diplomirana ekonomistka (VS)

Trajanje študija:
Tri leta.

Število kreditnih točk (KT) in študijske obveznosti:
180 KT (24 obveznih predmetov; 4 izbirni predmeti; praktično usposabljanje; strokovna praksa v podjetju in diplomska naloga)

Način študija:
redni, izredni

Kraji izvajanja študija:
redni študij: Ljubljana
izredni študij: Ljubljana

Predavanja bodo potekala na sedežu šole Visoka šola za računovodstvo in finance, Stegne 21c, II/nadstropje, Ljubljana.

Od študijskega leta 2018/19 dalje je možen vpis tudi na lokaciji Maribor – Partizanska cesta 26, Maribor