2. LETNIK (predmet in izvajalec predmeta v šolskem letu 2019/20)

FINANČNO RAČUNOVODSTVO

mag. Darinka Kamenšek

POSLOVNE FINANCE 2

mag. Vladimir Bukvič

DAVKI 1

mag. Dejan Petkovič

OSNOVE GOSPODARSKEGA PRAVA 1

dr. Vida Mayr

OSNOVE ANALIZE POSLOVANJA

mag. Igor Manohin

GOSPODARSKA IN FINANČNA MATEMATIKA

mag. Nataša Pustotnik

ANGLEŠČINA 2,
NEMŠČINA 2

mag. Marina Štros Bračko /
mag. Rosvita Šengelaja

PRAKSA V PODJETJU

OSEBNE FINANCE
(smer finance)

doc. dr. Boštjan Aver

UPRAVLJALNO (POSLOVODNO) RAČUNOVODSTVO 2
(smer računovodstvo)

Mag. Nataša Pustotnik