1. LETNIK (predmet in izvajalec predmeta v šolskem letu 2019/20)

OSNOVE EKONOMIJE

doc. dr. Živko Bergant

UVOD V RAČUNOVODSTVO

mag. Nataša Pustotnik

OSNOVE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

dr. Franc Brcar

MATEMATIKA

doc. dr. Mateja Gorenc

ANGLEŠČINA 1,
NEMŠČINA 1

mag. Marina Štros Bračko
mag. Rosvita Šengelaja

POSLOVNE FINANCE 1

mag. Vladimir Bukvič

TEORIJA ORGANIZACIJE

Darinka Meško, mag.

UPRAVLJALNO (POSLOVODNO) RAČUNOVODSTVO 1

mag. Nataša Pustotnik

EKONOMIKA PODJETJA

doc. dr. Marjeta Horjak