3. LETNIK (obvezni predmet in nosilec predmeta v šolskem letu 2019/20)

ZAHTEVNA POGLAVJA IZ ANALIZE POSLOVANJA

dr. Živko Bergant

FINANCIRANJE RASTI PODJETJA

dr. Boštjan Aver

DAVKI 2

mag. Dejan Petkovič

FINANČNI INŠTRUMENTI IN BORZNO POSLOVANJE

dr. Draško Veselinovič

OBVLADOVANJE FINANČNIH TVEGANJ

dr. Boštjan Aver

OSNOVE GOSPODARSKEGA PRAVA 2

dr. Vida Mayr

3. LETNIK ( predmeti in izvajalci predmetov; kateri izvirni predmeti se izvajajo v šolskem letu 2019/20 so razvidni iz urnika)

PROCESI IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE V POSLOVNEM OKOLJU

dr. Franc Brcar

KRIZA IN KRIZNO VODENJE PODJETJA

Irena Viher, univ. dipl. ekon.

UPRAVLJANJE S TVEGANJI

mag. Matija Vojsk

VODENJE INFORMACIJSKIH PROJEKTOV
(smer računovodstvo)

dr. Franc Brcar

UPORABA INFORMACIJSKIH PROGRAMOV

dr. Franc Brcar

OCENJEVANJE VREDNOSTI PODJETIJ

Irena Viher, univ. dipl. ekon.

RAVNANJE S ČLOVEŠKIMI DEJAVNIKI

mag. Sergeja Planko

MEDNARODNO POSLOVANJE
(smer računovodstvo)

dr. Helena Povše

NAČRTOVANJE IN ORGANIZIRANJE KNJIGOVODSTVA PROIZVODNJE
(smer računovodstvo)

mag. Tomaž Glažar

MANAGEMENT V RAČUNOVODSTVU
(smer računovodstvo)

mag. Sergeja Planko

MEDNARODNE FINANCE
(smer računovodstvo)

dr. Draško Veselinović

NOTRANJE REVIDIRANJE

mag. Darinka Meško

OSNOVE MEDNARODNE OBDAVČITVE
(smer finance)

mag. Barbara Guzina

FORENZIČNE PREISKAVE V FINANCAH
(smer finance)

doc. dr. Branko Mayr

UVOD V FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO
(smer računovodstvo)

doc. dr. Branko Mayr

ZUNANJE REVIDIRANJE
(smer računovodstvo)

mag. Darinka Kamenšek

UPRAVLJALNO (poslovodno) RAČUNOVODSTVO 2
(smer finance)

mag. Nataša Pustotnik

ORGANIZIRANJE RAČUNOVODSTVA IN FINANC V PODJETJU
(smer finance)

doc. dr. Živko Bergant

KVANTITATIVNE METODE V FINANCAH

doc. dr. Mateja Gorenc

RAČUNOVODSKE REŠITVE PRI DRUGIH ZAVEZANCIH ZA RAČUNOVODENJE
(smer računovodstvo)

mag. Darinka Kamenšek

RAČUNOVODSKO POROČANJE PO MEDNARODNIH STANDARDIH RAČUNOVODSKEGA POROČANJA (MSRP)
(smer računovodstvo)

mag. Darinka Kamenšek