fbpx

3. LETNIK ( izbrirni predmet in nosilec predmeta v šolskem letu 2018/19)

PROCESI IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE V POSLOVNEM OKOLJU

dr. Tomaž Kralj

KRIZA IN KRIZNO VODENJE PODJETJA

Irena Viher, univ. dipl. ekon.

UPRAVLJANJE S TVEGANJI

mag. Matija Vojsk

OCENJEVANJE VREDNOSTI PODJETIJ

Irena Viher, univ. dipl. ekon.

RAVNANJE S ČLOVEŠKIMI DEJAVNIKI

mag. Sergeja Planko

MEDNARODNO POSLOVANJE

dr. Helena Povše

FORENZIČNE PREISKAVE V RAČUNOVODSTVU

doc. dr. Branko Mayr

NOTRANJE REVIDIRANJE

Darinka Meško, mag.

OSNOVE MEDNARODNE OBDAVČITVE

mag. Barbara Guzina

UPRAVLJALNO (poslovno) RAČUNOVODSTVO 2

mag. Darinka Kamenšek

ORGANIZIRANJE RAČUNOVODSTVA IN FINANC V PODJETJU

doc. dr. Živko Bergant