Raziskovalna enota

Raziskovalna enota visoke šole za računovodstvo in finance

Predstojnica enote: mag. Darinka Kamenšek
Člani: Dejan Petkovič, Irena Viher, dr. Mateja Gorenc, Darinka Meško, Tomaž Glažar, Nataša Pustotnik

Občasno sodelovanje tudi drugih sodelavcev VŠR.

Aktualne raziskave:

  • Ime: Koncentracija revizijskega trga
  • Opis: Revizijski trg je strogo reguliran s predpisi, kot je Zakon o revidiranju in Mednarodnimi standardi revidiranja. Na revizijskem trgu se pojavlja omejeno število revizijskih družb, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje revizije. Pri tem se opaža, da največji del velikih oz. javnih družb revidirajo največje tuje revizijske družbe. S samo raziskavo želimo pokazati koncentracijo revizijskega trga oz. razpršenost revizij med revizijske družbe v Sloveniji.
  • Sodelujoči: mag. Darinka Kamenšek in študenti VŠR