Po kreativni poti do znanja 2016/2017

Oblikovanje orodja za sestavo konsolidiranih računovodskih izkazov po Mednarodnih standardih računovodskega poročanja

V šolskem letu 2016/2017 je Visoka šola za računovodstvo in finance izvedla projekt »Oblikovanjeorodja za sestavo konsolidiranih računovodskih izkazov po Mednarodnih standardihračunovodskega poročanja (MSRP)«, v katerem je skupina šestih študentov VŠR s pomočjo dveh pedagoških mentorjev in ene delovne mentorice za gospodarsko družbo TAB TovarnaAkumulatorskih Baterij d.d. (Mežica) razvila orodje za poročanje in sestavo konsolidiranih računovodskih izkazov po MSRP.

Potreba za razvoj takega orodja je nastala z dopolnitvijo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD) avgusta 2015, ki od leta 2016 vse velike skupine pravnih oseb zavezuje k poročanju po MSRP, ki se razlikujejo od Slovenskih računovodskih standardov. Gospodarska družba TAB d.d. je morala v konsolidirano poročilo vključiti še svoje mednarodne odvisne družbe iz Italije, Španije, Poljske in Makedonije. Jedro projekta je tako predstavljal razvoj orodja, ki bo TAB d.d. z ozirom na njegove mednarodne hčerinske družbe omogočilo potrebno poenotenje na MSRP in učinkovito vsakoletnoporočanje.

Razvoj orodja je vključeval več faz (od priprave praznih poročevalskih paketov do prevajanja orodja, zbiranje testnih izpolnjenih paketov družb, tehnične in vsebinske izboljšave itd.), ki so jih študenti ob zaključku projekta tudi podrobneje javno predstavili in opisali v modulu. Predstavitveni modul je dostopen na naslednji povezavi. Na projektu so sodelovali naslednji študenti in študentke VŠR:Andreja Židan, Bogdan Živić, Nik Murn, Nina Demšar, Petra Kukulj in Tjaša Nakić ter Sabina Zalar.

V okviru projekta sta potekali tudi dve predavanji pedagoške in delovne mentorice, preko katerih so bila pridobljena znanja prenesena tako v sodelujoče podjetje kot med študente VŠR. Kot pedagoška mentorja sta na projektu sodelovala mag. Darinka Kamenšek in mag. Dejan Petkovič, kot delovna mentorica pa Blanka Štumberger.

Prispevek o projektu in njegovih rezultatih pa bo do konca leta 2017 objavljen tudi v reviji Poslovodno računovodstvo.

Projekt sta finančno podprla Republika Slovenija in Evropska unija (Evropski socialni sklad) v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – po kreativni poti do znanja 2016/2017.