Po kreativni poti do znanja

Po kreativni poti do znanja

Program »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva ‒ Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju ‒ Po kreativni poti do znanja 2016–2020« omogoča povezovanje visokošolskih zavodov s trgom dela in tako daje možnost študentom pridobitev praktičnih izkušenj.

V okviru sofinanciranih projektov študenti proučujejo kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja. Projekti se izvajajo v skupinah 6‒8 študentov pod mentorstvom pedagoškega in delovnega mentorja, dodatno pa se projektu lahko pridruži organizacija z gospodarskega ali družbenega področja. Projekti trajajo 3‒6 mesecev.

Skupaj s programom se uveljavlja tudi nova dejavnost, pri kateri gre za spodbujanje medsebojne izmenjave znanj, izkušenj in dobrih praks visokošolskih učiteljev in strokovnjakov iz gospodarstva ter drugih področij. Cilj tovrstne dejavnosti je prenos strokovnega in akademskega znanja, kar bo spodbudilo visokošolske zavode k posodabljanju študijskih programov ter uvajanju inovativnih pristopov k učenju.

Visoka šola za računovodstvo in finance v projektih PKP prepoznava izjemno priložnost, da študentom omogoči uvid v strokovno, raziskovalno in inovativno delo kot odgovor na realne potrebe stroke. Kot šola, ki jo odlikuje dobra povezanost s stroko in prizadevanje k čim boljši pripravi študentov na potrebe delovnega okolja, stremimo k priložnostim, ki nam tak razvoj omogočajo. Projekti PKP ob tem spodbujajo tudi medsektorsko, multidisciplinarno sodelovanje, ki ga prepoznavamo kot enega temeljnih stebrov današnjega in jutrišnjega gospodarskega okolja.

Zadnje novice