Partnerske institucije

Mobilnost na študij:

Hrvaška

Dodiplomski študij: RRiF Visoka škola za financijski menadžment, PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE, spletna stran šole: https://rvs.hr/hr/studij/preddiplomski-studij/o-studiju/

Podiplomski študij: RRiF Visoka škola za financijski menadžment; SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ KORPORATIVNE FINANCIJE, spletna stran šole: https://rvs.hr/hr/studij/diplomski-studij/o-studiju/

Podiplomski študij: Sveučilišni odjel za forenzične znanosti (Univerza v Splitu), DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ FORENZIKE, spletna stran šole: http://forenzika.unist.hr/Nastava/Diplomskisveu%c4%8dili%c5%a1nistudijforenzike/tabid/497/Default.aspx

 Bolgarija

Dodiplomski študij: Varna University of Management (VUM), International Business and Management, spletna stran: https://erasmusplus.vum.bg/incoming-students-programme-countries-ka103/

Podiplomski študij: : Varna University of Management (VUM), Master of Business Administration, spletna stran: https://erasmusplus.vum.bg/incoming-students-programme-countries-ka103/

Dodiplomski študij; D.A. Tsenov Academy of Economics, spletna stran: https://www.uni-svishtov.bg/en/admission/bach_eu_eea_documents-and-criteria/bachelor-programmes-EN

Podiplomski študij; D.A. Tsenov Academy of Economics, Accountancy and Financial Management, spletna stran: https://www.uni-svishtov.bg/en/admission/master-eu-eea-application-documents-and-criteria/master-programmes


Bosna in Hercegovina

Visoka škola „Logos centar“ Mostar: https://www.logos-centar.com/StudijPEKosovo

Dodiplomski študij: Universum College, Business and Management, spletna stran: https://www.universum-ks.org/en/business-and-management/#1551711103515-68b8e741-af3c

Podiplomski študij: Universum College, Management, Finance and International Business Management, spletna stran: https://www.universum-ks.org/en/postgraduate-studies/

 


Portugalska

Dodiplomski študij: Polytechnic Institute of Bragança (IPB), International Business Management, spletna stran: https://portal3.ipb.pt/index.php/en/guiaects/degree-programmes/bachelor-programmes-licenciado-degree/course?cod_escola=3043&cod_curso=8487 ; ali predmetnik po dogovoru: https://portal3.ipb.pt/index.php/en/guiaects/course-units-in-english

Podiplomski študij: Polytechnic Institute of Bragança (IPB), Management, spletna stran: https://portal3.ipb.pt/index.php/en/guiaects/degree-programmes/master-programmes-mestre-degree/course?cod_escola=3043&cod_curso=5009degree/course?cod_escola=3043&cod_curso=5009 ; ali predmetnik po dogovoru: https://portal3.ipb.pt/index.php/en/guiaects/course-units-in-english