Mobilnost osebja

Mobilnost osebja v okviru programa Erasmus+

Program Erasmus+ omogoča mednarodno mobilnost pedagoškega in nepedagoškega osebja. Mobilnosti traja 2 dni do 2 mesecev, pri čemer čas potovanja ni vštet v trajanje mobilnosti. Mednarodne mobilnosti se lahko udeleži pedagoško in nepedagoško osebje, saj obstaja več vrst mobilnosti:

TIPI MOBILNOSTI ZA OSEBJE

  • mobilnost za namen poučevanja: ta aktivnost omogoča pedagoškemu osebju visokošolske institucije ali osebju v podjetjih, da poučujejo na partnerski visokošolski instituciji v tujini. Mobilnost osebja za poučevanje je mogoča na katerem koli področju / v kateri koli akademski disciplini;
  • mobilnost za namen usposabljanja: ta aktivnost podpira profesionalni razvoj osebja v poučevanju in drugega osebja na visokošolskih institucijah kot tudi razvoj vpletenih institucij. Lahko poteka v obliki izobraževalnih dogodkov v tujini (ki niso konference) in izobraževalnih obiskov na delovnem mestu/obdobij opazovanja/usposabljanja napartnerski visokošolski instituciji ali v drugi ustrezni organizaciji v tujini. Obdobje v tujini lahko združuje aktivnosti poučevanja in usposabljanja.
  • kombinirana mobilnost: vključujejo tako aktivnosti poučevanja kot tudi usposabljanja in so namenjene pedagoškemu osebju
  • mešana mobilnost: kombinacija virtualne in realne mobilnosti

Pri izboru ustrezne institucije gostiteljice lahko interesenti uporabijo našo partnersko mrežo oziroma predlagajo nove partnerske institucije. Za iskanje mobilnosti za namen usposabljanja k novim institucijam v okviru t. i. Erasmus training weeks predlagamo uporabo platforme: Immotion: Erasmus Staff Training (https://staffmobility.eu/).

TRAJANJE MOBILNOSTI ZA OSEBJE

Od 2 dni do 2 mesecev, v kar ni zajet čas poti. V primeru minimalnega trajanja (2 dneva) se mora mobilnost med državama programa izvajati dva zaporedna dneva. V primeru vabljenega osebja iz podjetij je minimalno trajanje za mobilnost med državami programa 1 dan. Poučevanje mora zajemati vsaj 8 ur poučevanja na teden (ali katero koli krajše obdobje bivanja). Če mobilnost traja dlje kot en teden, mora biti najmanjše število ur poučevanja za nepopoln teden sorazmerno s trajanjem tega tedna.

Veljajo naslednje izjeme:

  • Ni omejitve minimalnega števila ur poučevanja za vabljeno osebje iz podjetij.
  • Če je v posameznem obdobju v tujini aktivnost poučevanja združena z aktivnostjo usposabljanja, se najmanjše število ur poučevanja na teden (ali katero koli krajše obdobje bivanja) zmanjša na 4 ure.

SOFINANCIRANJE IN PRIJAVA

Prijave so mogoče za notranje in zunanje sodelavce VŠR. Postopek prijave in višina sofinanciranja, tudi za pot, sta definirana v vsakokratnem razpisu (pod zavihkom Erasmus+). Imamo stalno odprt razpis (do sprotne porabe sredstev).