Mobilnost osebja

Mobilnost osebja v okviru programa Erasmus+

Program Erasmus+ omogoča mednarodno mobilnost pedagoškega in nepedagoškega osebja. Mobilnosti traja 2 dni do 2 mesecev, pri čemer čas potovanja ni vštet v trajanje mobilnosti. Mednarodne mobilnosti se lahko udeleži pedagoško in nepedagoško osebje, saj obstaja več vrst mobilnosti:

TIPI MOBILNOSTI ZA OSEBJE

  • mobilnost za namen poučevanja: ta aktivnost omogoča pedagoškemu osebju visokošolske institucije ali osebju v podjetjih, da poučujejo na partnerski visokošolski instituciji v tujini. Mobilnost osebja za poučevanje je mogoča na katerem koli področju / v kateri koli akademski disciplini;
  • mobilnost za namen usposabljanja: ta aktivnost podpira profesionalni razvoj osebja v poučevanju in drugega osebja na visokošolskih institucijah kot tudi razvoj vpletenih institucij. Lahko poteka v obliki izobraževalnih dogodkov v tujini (ki niso konference) in izobraževalnih obiskov na delovnem mestu/obdobij opazovanja/usposabljanja napartnerski visokošolski instituciji ali v drugi ustrezni organizaciji v tujini. Obdobje v tujini lahko združuje aktivnosti poučevanja in usposabljanja.
  • kombinirana mobilnost: vključujejo tako aktivnosti poučevanja kot tudi usposabljanja in so namenjene pedagoškemu osebju

Pri izboru ustrezne institucije gostiteljice lahko interesenti uporabijo našo partnersko mrežo oziroma predlagajo nove partnerske institucije. Za iskanje mobilnosti za namen usposabljanja k novim institucijam v okviru t. i. Erasmus training weeks predlagamo uporabo platforme: Immotion: Erasmus Staff Training (http://staffmobility.eu/).

TRAJANJE MOBILNOSTI ZA OSEBJE

Od 2 dni do 2 mesecev, v kar ni zajet čas poti. V primeru minimalnega trajanja (2 dneva) se mora mobilnost med državama programa izvajati dva zaporedna dneva. V primeru vabljenega osebja iz podjetij je minimalno trajanje za mobilnost med državami programa 1 dan. Poučevanje mora zajemati vsaj 8 ur poučevanja na teden (ali katero koli krajše obdobje bivanja). Če mobilnost traja dlje kot en teden, mora biti najmanjše število ur poučevanja za nepopoln teden sorazmerno s trajanjem tega tedna.

Veljajo naslednje izjeme:

  • Ni omejitve minimalnega števila ur poučevanja za vabljeno osebje iz podjetij.
  • Če je v posameznem obdobju v tujini aktivnost poučevanja združena z aktivnostjo usposabljanja, se najmanjše število ur poučevanja na teden (ali katero koli krajše obdobje bivanja) zmanjša na 4 ure.

SOFINANCIRANJE IN PRIJAVA

Prijave so mogoče za notranje in zunanje sodelavce VŠR. Postopek prijave in višina sofinanciranja, tudi za pot, sta definirana v vsakokratnem razpisu (pod zavihkom Erasmus+). Imamo stalno odprt razpis (do sprotne porabe sredstev).