Erasmus+

Erasmus+ je aktualen program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020. Program Erasmus+ je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. Sedemletni program razpolaga s proračunskimi sredstvi v višini 14,7 milijarde evrov, s katerimi želi EU več kot 5 milijonom Evropejcem omogočiti študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj ali opravljanje prostovoljnega dela v tujini.

V Sloveniji za izvajanje programa v obdobju 2014-2020 skrbita dve nacionalni agenciji: CMEPIUS, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, ki pokriva področja izobraževanja, usposabljanja in športa, ter MOVIT, Zavod za razvoj mobilnosti mladih, ki pokriva področje mladine. Več o Erasmus+ programu si lahko preberete na spletni strani Evropske komisije ali na strani Nacionalne agencije CMEPIUS.

PROGRAM ERASMUS+ NA VŠR

Visoka šola za računovodstvo in finance je pridobila Listino ECHE (ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION) za celotno programsko obdobje Erasmus+ 2014- 2020.

Listina ECHE služi trem namenom in velja za programsko obdobje 2014-2020:

  • Je dejansko ‘potrdilo o upravičenosti’ ali „vstopnica‟ in je pogoj za udeležbo v programu Erasmus+. ECHE je pomemben in potreben dokument.
  • Listina predpisuje osnovno vodenje in kriterije kakovosti za mobilnost študentov in učnega osebja, ki jo mora visokošolska institucija upoštevati in ki predstavlja osnovo za skladnost, ki jo bo spremljala nacionalna agencija in Evropska komisija.
  • Zahteva, da se institucija obveže in vključi sodelovanje v program kot sestavni del svoje strategije internacionalizacije.

Zadnje novice