MEDNARODNA & PROJEKTNA DEJAVNOST

Mednarodna & projektna dejavnost

Uspešno delovanje v današnjem poslovnem svetu je močno odvisno od nenehnega učenja, usposabljanja in prilagajanja na neprestano spreminjajoče se in vse bolj povezano globalno okolje. Zaradi tega stalno povečujemo obseg projektnega in mednarodnega sodelovanja. Aktivnosti vključujejo naše in tuje študente, osebje, podjetja, visokošolske ustanove, organizacije … partnerje, združene v uresničevanju skupnih dolgoročnih ciljev:

  • neprestano izpopolnjevati znanja in veščine, pridobljene v pedagoškem, akademskem in raziskovalnem procesu v mednarodnem okolju, in s tem spodbuditi modernizacijo in internacionalizacijo učnih procesov ter diseminacijo dobrih praks;
  •  krepiti učinkovit prenos veščin in znanja v poslovno okolje;
  • širiti mednarodno mrežo visokošolskih ustanov, podjetij in drugih poslovno naravnanih institucij s posebnim poudarkom na krepitvi sodelovanja na območju Zahodnega Balkana.

Projektna pisarna je notranja enota VŠR za organizacijsko, vsebinsko in administrativno pripravo, izvedbo in valorizacijo&diseminacijo projektnih in mednarodnih aktivnosti.

Področja delovanja in člani:

Vodja projektne pisarne: Mojca Mayr; mojca.mayr@vsr.si

Vsebinske strategije: mag. Darinka Kamenšek;docent Branko Mayr

Mentorstvo: docent Branko Mayr, dr.; Dejan Petkovič, mag.; docent Živko Bergant, dr.; Nataša Pustotnik, mag.

Zadnje novice

Odprti razpis za mobilnost študentov Erasmus+

18/07/2018

Razpis je odprt do porabe sredstev – vsi zainteresirani vabljeni, imamo sredstva.

Odprti razpis za mobilnost osebja Erasmus+

04/07/2018

Razpis je odprt do porabe sredstev – vsi zainteresirani vabljeni, imamo sredstva.