Certificiran preiskovalec prevar

CERTIFICIRANI
PREISKOVALEC
PREVAR

certificirani-splet
certificirani-splet

Kot preiskovalec prevar
boste lahko sodelovali pri
preventivi in kurativi
gospodarskega

Postani certificirani poslovodni racunovodja. Certifikat je jamstvo, da znate v praksi uresniciti pridobljena znanja.

Pridobitev certifikata vam bo odprla nove karierne možnosti. S pridobljenim znanjem boste razumeli in obvladovali poslovanje podjetja. Postali boste nepogrešljivi svetovalec poslovodstvu.

NALOŽBA V PRIHODNOST

Kotizacija

Celotni program 1.900,00 € (placilo ob enkratnem znesku).
Placilo celotnega programa na obroke 1.950,00 € (možnost placila na 10 obrokov).
Cena vsebuje študijsko literaturo in 3x opravljanje izpita.

ZAKAJ ŠTUDIJ NA VŠR?

>> pridobili znanja, ki so potrebno za uspešno delo pri vodenju in
nadziranju financnega poslovanja organizacije,
>> pridobili znanja za oblikovanje predlogov poslovnih odlocitev,
>> bili sposobni oblikovati najrazlicnejša porocila in financne analize,
>> usposobljeni za prakticno uporabo znanj s podrocja preprecevanja,
odkrivanja in preiskovanja prevar,
>> pridobili tudi znanja za sanacijo posledic prevar in z obravnavo
primerov iz prakse,
>> pridobili sposobnost reševanja najzahtevnejših problemov na
podrocju preprecevanja in odkrivanja prevar tako v poslovnih subjektih,
zavarovalnicah, trgovskih združenjih, pa tudi na sodišcih in pri organih
pregona.

TUKAJ SE PRIČNE VAŠA NOVA KARIERA

Prenesite si brošuro o študiju in študijskih programih.

INFORMACIJE CERTIFICIRANI PREISKOVALEC PREVAR

Izpopolnite svoje znanje

Po tem programu boste povezali in izpopolnili svoje znanje. Študij temelji na interdisciplinarnosti različnih strok, ki so potrebne za razumevanje preprečevanja prevar. S tem boste pridobili kvalifikacije s področja preiskovanja, preprečevanja in odkrivanja prevar na področju financ in računovodstva.

“Izobraževanje je usmerjeno v prakso, kar pomeni, da se znanja pridobivajo z obravnavo praktičnih primerov in njihove povezave s teorijo.”

Zaposljivost

Certificirana znanja bodo nujna za zasedanje kakovostnih delovnih mest

V zadnjem obdobju so se pomembno spremenile družbene in gospodarske razmere. Prišlo je do številnih sprememb v pravnem in računovodskem razumevanju ekonomskega položaja in uspeha podjetij in drugih poslovnih oseb. Poleg tega  pa se je vidno poslabšala etična kultura družbe in posameznika.. Vse to narekuje potrebo po vse večjem nadzoru in s tem potrebo po dodatnem znanju s področja odkrivanja in preprečevanja prevar.

 “Prav zato je dodatno izpopolnjevanje s področja preiskovanja, preprečevanja in odkrivanja prevar pomembno in skoraj nujno za uspešno delo vsake organizacije.”

Predvideva se, da bodo dodatna certificirana znanja poleg osnovne dodiplomske izobrazbe nujna za dobro delo in tudi pogoj za zasedbo več delovnih mest na področju financ, dela v revizijskih službah, računovodstvih, tožilstvih, davčnih uradih, varnostnih službah in za vodenje različnih poslovnih subjektov.

Glavni namen programa izpopolnjevanja je omogočiti slušateljem z že pridobljeno stopnjo izobrazbe, da si pridobijo dodatna znanja s področja preiskovanja, odkrivanja in preprečevanja prevar na področju financ in računovodstva, da se usposobijo za kritično razmišljanje in analize učinkov, ki jih imajo prevare na posameznika in družbo.

V program se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • zaključen najmanj visokošolski strokovni študijski program (VI/2 stopnja);
 • aktivno znanje slovenskega jezika;
 • najmanj dve leti delovnih izkušenj.

V program se lahko vpišejo tudi kandidati, ki imajo srednješolsko (V. stopnja) ali višjo (VI/1.stopnja) izobrazbo, vendar morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • štiriletna srednja šola ekonomske smeri oziroma višja šola ekonomske smeri;
 • najmanj 10 let delovne dobe na področju financ na vodstvenem delovnem mestu ali kot vodja enote z najmanj tremi podrejenimi.
 • izkazano ustrezno strokovno udejstvovanje in usposabljanje v računovodstvu in financah.

Izpolnjevanja pogojev za vpis preverja posebna komisija, ki jo vsako leto posebej imenuje dekan VŠR.

Celotni program 1.900,00 € (plačilo ob enkratnem znesku).

Plačilo celotnega programa na obroke 1.950,00 € (možnost plačila na 10 obrokov).

Cena vsebuje študijsko literaturo in 3x opravljanje izpita.

Cena posamezne kreditne točke:

 • Za študente in diplomante VŠR: cena 1 KT = 43 EUR
 • Za zunanje udeležence: cena 1 KT = 61 EUR

POPUSTI

 • Člani Inštituta za poslovodno računovodstvo lahko uveljavijo 15 % popust (velja za tiste osebe ali podjetja, ki so člani IPRja najmanj 1 leto).
 • Člani Zbornice računovodskih servisov (ZRS) lahko uveljavijo 10 % popust.
 • Imetniki kartice Mreže podjetnih lahko uveljavijo 10 % popust.

PLAČILO

Z udeležencem se sklene Pogodba o prevzemu študijskih obveznosti in plačilu šolnine za program Certificirani poslovodni računovodja – CPR.

VŠR, Stegne 21c, 1000 Ljubljana; št. računa: 10100-0052573219 odprt pri Banki Koper d.d

Ga. Marjana Berghaus
marjana.berghaus@vsr.si
gsm. 041 413 056

ga. Helena Mihelčič
helena.mihelcic@vsr.si
tel. 059 090 960

1. Benko Jakupčić Jasna
2. Gorenc Mateja
3. Hajdinjak Anica
4. Hostnik Milena
5. Hren Voglar Sabina
6. Jama Hozjan Urška
7. Zupančič Barbara
8. Renata Uhan
9. Nataša Simonišek
10. Nataša Kukovič
11. dr. Branko Mayr
12. mag. Darinka Kamenšek

Za elektronsko prijavo za vpis kliknite TUKAJ

PREDMETNIK CERTIFICIRANI PREISKOVALEC PREVAR

Predmet in nosilec predmeta za šolsko leto (2020-2021)

PREVARE IN NJIHOVO PREPREČEVANJE | KT: 7 | Opis predmeta
METODE FORENZIČNIH PREISKAV IN NOTRANJA REVIZIJA  | KT: 6 | Opis predmeta
FORENZIČNE PREISKAVE V FINANCAH  | KT: 7 | Opis predmeta
RAČUNOVODSTVO  | KT: 6 | Opis predmeta
ANALIZA POSLOVANJA POSLOVNIH SUBJEKTOV  | KT: 7 | Opis predmeta
FORENZIČNE PREISKAVE V RAČUNOVODSTVU  | KT:7 | Opis predmeta
GOSPODARSKO PRAVO IN POKLICNA ETIKA | KT: 7 | Opis predmeta

Predmet in nosilec predmeta za šolsko leto (2020-2021)

DAVČNI SISTEMI IN DAVČNE PREVRE | KT: 6| Opis predmeta
KRIMINOLOŠKO RAZISKOVANJE IN ETIKA | KT: 6 | Opis predmeta
GOSPODARSKO PRAVO – pogodbeno in statusno | KT: 6 | Opis predmeta

SKUPAJ KT (kreditnih točk): 54

*Študenti, ki prihajajo iz drugih šol uveljavljajo pridobljena znanja z vlogo na Komisijo za študijske zadeve.
**Priznanje se opravi na podlagi vloge na Komisij za študijske zadeve.

Po končanih predavanjih študent opravi za vsak predmet posebej izpit – podrobnosti glede izpita si preberete v učnem načrtu predmeta.

Trajanje programa: 1 leto

Scroll to Top