Vpisni pogoji

V program se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • zaključen najmanj visokošolski strokovni študijski program (VI/2 stopnja);
  • aktivno znanje slovenskega jezika;
  • najmanj dve leti delovnih izkušenj.

V program se lahko vpišejo tudi kandidati, ki imajo srednješolsko (V. stopnja) ali višjo (VI/1.stopnja) izobrazbo, vendar morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • štiriletna srednja šola ekonomske smeri oziroma višja šola ekonomske smeri;
  • najmanj 10 let delovne dobe na področju financ na vodstvenem delovnem mestu ali kot vodja enote z najmanj tremi podrejenimi.
  • izkazano ustrezno strokovno udejstvovanje in usposabljanje v računovodstvu in financah.

Izpolnjevanja pogojev za vpis preverja posebna komisija, ki jo vsako leto posebej imenuje dekan VŠR.