Prvi in edini študijski program: »Preiskovalec prevar na področju financ in računovodstva.«

KOT PREISKOVALEC PREVAR BOSTE LAHKO SODELOVALI PRI PREVENTIVI IN KURATIVI GOSPODARSKEGA KRIMINALA.

Izpopolnite svoje znanje

Po tem programu boste povezali in izpopolnili svoje znanje. Študij temelji na interdisciplinarnosti različnih strok, ki so potrebne za razumevanje preprečevanja prevar. S tem boste pridobili kvalifikacije s področja preiskovanja, preprečevanja in odkrivanja prevar na področju financ in računovodstva.

Izobraževanje je usmerjeno v prakso, kar pomeni, da se znanja pridobivajo z obravnavo praktičnih primerov in njihove povezave s teorijo.

Po končanem programu boste

 • pridobili znanja, ki so potrebno za uspešno delo pri vodenju in nadziranju finančnega poslovanja organizacije,
 • pridobili znanja za oblikovanje predlogov poslovnih odločitev,
 • bili sposobni oblikovati najrazličnejša poročila in finančne analize,
 • usposobljeni za praktično uporabo znanj s področja preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja prevar,
 • pridobili tudi znanja za sanacijo posledic prevar in z obravnavo primerov iz prakse,
 • pridobili sposobnost reševanja najzahtevnejših problemov na področju preprečevanja in odkrivanja prevar tako v poslovnih subjektih, zavarovalnicah, trgovskih združenjih, pa tudi na sodiščih in pri organih pregona.

Predmetnik

Za pridobitev certifikata mora študent opraviti vse redne izpite in en izbirni predmet. Skupaj tako pridobi 54 KT.

Obvezni predmeti

 1. PREVARE IN NJIHOVO PREPREČEVANJE
 2. METODE FORENZIČNIH PREISKAV IN NOTRANJA REVIZIJA
 3. FORENZIČNE PREISKAVE V FINANCAH
 4. RAČUNOVODSTVO
 5. ANALIZA POSLOVANJA POSLOVNIH SUBJEKTOV
 6. FORENZIČNE PREISKAVE V RAČUNOVODSTVU

Izbirni predmeti

 1. DAVČNI SISTEMI IN DAVČNE PREVRE
 2. KRIMINOLOŠKO RAZISKOVANJE IN ETIKA
 3. GOSPODARSKO PRAVO – pogodbeno in statusno
Racunovodstvo

Certificirana znanja bodo nujna za zasedanje kakovostnih delovnih mest

Zaposljivost

V zadnjem obdobju so se pomembno spremenile družbene in gospodarske razmere. Prišlo je do številnih sprememb v pravnem in računovodskem razumevanju ekonomskega položaja in uspeha podjetij in drugih poslovnih oseb. Poleg tega  pa se je vidno poslabšala etična kultura družbe in posameznika.. Vse to narekuje potrebo po vse večjem nadzoru in s tem potrebo po dodatnem znanju s področja odkrivanja in preprečevanja prevar.

Prav zato je dodatno izpopolnjevanje s področja preiskovanja, preprečevanja in odkrivanja prevar pomembno in skoraj nujno za uspešno delo vsake organizacije.

Predvideva se, da bodo dodatna certificirana znanja poleg osnovne dodiplomske izobrazbe nujna za dobro delo in tudi pogoj za zasedbo več delovnih mest na področju financ, dela v revizijskih službah, računovodstvih, tožilstvih, davčnih uradih, varnostnih službah in za vodenje različnih poslovnih subjektov.

Naložba v prihodnost

Kotizacija

 • Celotni program 1.900,00 € (plačilo ob enkratnem znesku).
 • Plačilo celotnega programa na obroke 1.950,00 € (možnost plačila na 10 obrokov).

Cena vsebuje študijsko literaturo in 3x opravljanje izpita.