METODE FORENZIČNIH PREISKAV IN NOTRANJA REVIZIJA

METODE FORENZIČNIH PREISKAV IN NOTRANJA REVIZIJA

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Branko Mayr,

Darinka Meško, predavateljica, Mojca Koder, predavateljica

Vsebina:

 1. Preiskovalne tehnike:
 • Načrtovanje preiskave
 • Analitični pristopi k raziskavi
 • Pravni okvir
 • Računalniška podpora preiskave
 • Uporaba intervjujev
 • Prepoznavanje in zbiranje dokazov
 • Poročanje v preiskovalnem primeru
 • Priprava primera za sprožitev sodnih postopkov
 • Napredne metode preizkušanja
 • Proti goljufijski programi, preprečevanje goljufij
 1. Revizija za potrebe notranjih preiskav:
 • Uvod v revidiranje za potrebe preiskave
 • Revizorjeva odgovornost za prevare
 • Kje so revizorji?
 • Ocena tveganja za prevare
 • Viharjenje za potrebe preiskave: nastavitev bistvenih izhodišč revidiranja
 1. Opravljanje notranjih preiskav:
 • Uvod v notranje preiskave in notranja revizija
 • Pravni okvir notranjih preiskav
 • Uporaba računalnika pri notranjih preiskavah
 • Zbiranje in analiziranje notranjih listin
 • Zbiranje zunanjih listin
 • Intervjuvanje prič
 • Povzetki preiskave
 • Preizkus ugotovitev
 1. Načela preiskave:
 • Načrtovanje preiskave
 • Intervjuvanje prič
 • Preprečevanje in vzroki prevar
 • Vrednotenje izsledkov
 • Načrtovanje intervjujev
 • Pridobivanje podpisanih izjav
 • Pisanje poročila
 1. Preiskovalne tehnike:
 • Odkrivanje prevar s pomočjo revizije
 • Odkrivanje konflikta interesov
 1. Uvod v notranjo revizijo
 2. Povezave, vplivi med zunanjo revizijo, notranjo revizijo in forenzičnimi preiskavami na področju računovodstva in financ

Cilji in kompetence:

 1. Pridobili boste izkušnje in znanje, ki so potrebna za preiskovanje. S pomočjo študija primerov, boste usposobljeni številne vidike preiskave in uporabljati preiskovalne tehnike. Kot revizor boste spoznali, da je preiskava prevar del vaše profesionalne obveznosti. Revizija notranjih goljufij vam bo pomagala razviti in izpopolniti obstoječe znanje tehnik, ki so potrebne za učinkovito odkrivanje goljufij. Pri ugotavljanju goljufij boste spoznali in znali uporabiti osnove revidiranja goljufij, s poudarkom na razumevanju skupne sheme, tehnike odkrivanja in metodah preprečevanja goljufij pri delu.
 2. Na vsakem koraku notranje preiskave boste sposobni prepoznati potencialne goljufije.
 3. Pripravljeni boste raziskovati štiri osnovna področja preiskave prevar:a) preprečevanje in svarilo proti goljufijam,
  •  pravni elementi prevar,
  • lažne finančne transakcije in
  • d) preiskava goljufije.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ