1. PREVARE IN NJIHOVO PREPREČEVANJE | KT: 7
2. METODE FORENZIČNIH PREISKAV IN NOTRANJA REVIZIJA | KT: 6
3. FORENZIČNE PREISKAVE V FINANCAH | KT: 7
4. RAČUNOVODSTVO |
KT: 7

SKUPAJ: 27

1. ANALIZA POSLOVANJA POSLOVNIH SUBJEKTOV | KT: 7
2. FORENZIČNE PREISKAVE V RAČUNOVODSTVU | KT: 7
3. GOSPODARSKO PRAVO IN POKLICNA ETIKA | KT: 7

SKUPAJ: 21

slušatelj izbere 1 predmet

1. DAVČNI SISTEM IN DAVČNE PREVARE | KT: 6
2. KRIMINOLOŠKO RAZISKOVANJE IN ETIKA | KT: 6
3. GOSPODARSKO PRAVO – POGODBENO IN STATUSNO | KT: 6

SKUPAJ: 6

SKUPAJ KT (kreditnih točk): 54

*Študenti, ki prihajajo iz drugih šol uveljavljajo pridobljena znanja z vlogo na Komisijo za študijske zadeve.
**Priznanje se opravi na podlagi vloge na Komisij za študijske zadeve.

Po končanih predavanjih študent opravi za vsak predmet posebej izpit – podrobnosti glede izpita si preberete v učnem načrtu predmeta.

Trajanje programa:1 leto