OPIS PREDMETOV

Predmet in nosilec predmeta

PREVARE IN NJIHOVO PREPREČEVANJE | KT: 7

METODE FORENZIČNIH PREISKAV IN NOTRANJA REVIZIJA  | KT: 6

FORENZIČNE PREISKAVE V FINANCAH  | KT: 7

RAČUNOVODSTVO  | KT: 7

ANALIZA POSLOVANJA POSLOVNIH SUBJEKTOV  | KT: 7

FORENZIČNE PREISKAVE V RAČUNOVODSTVU  | KT:7

GOSPODARSKO PRAVO IN POKLICNA ETIKA | KT: 7

predmet in nosilec predmeta v šolskem letu 2018/19

DAVČNI SISTEMI IN DAVČNE PREVRE  | KT: 6

KRIMINOLOŠKO RAZISKOVANJE IN ETIKA  | KT: 6

GOSPODARSKO PRAVO – pogodbeno in statusno  | KT: 6

SKUPAJ KT (kreditnih točk): 54

*Študenti, ki prihajajo iz drugih šol uveljavljajo pridobljena znanja z vlogo na Komisijo za študijske zadeve.
**Priznanje se opravi na podlagi vloge na Komisij za študijske zadeve.

Po končanih predavanjih študent opravi za vsak predmet posebej izpit – podrobnosti glede izpita si preberete v učnem načrtu predmeta.

Trajanje programa:1 leto