fbpx

GOSPODARSKO PRAVO IN POKLICNA ETIKA

GOSPODARSKO PRAVO IN POKLICNA ETIKA

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: prof. dr Bojan Tičar, dr. Nevenka Ribič

Vsebina:

Pravni pojmi gospodarskega prava in etika v organizacijski kulturi:

 • Pojem korporacijskega upravljanja pravnih oseb.
 • Pojem pravne osebe (statusna oblika, firma, dejavnost, sedež ipd.).
 • Razmejitev pravnih oseb skozi sektorsko organizacijsko shemo.
 • Opredelitev javnega, zasebnega in tretjega sektorja.
 • Statusna opredelitev teritorialnih in funkcionalnih pravnih oseb javnega sektorja, ki skrbijo za javni interes (non- for-profit organizations)
 • Statusna opredelitev funkcionalnih pravnih oseb zasebnega sektorja, ki zasledujejo zasebni ekonomski interes ustanoviteljev po dobičku (profit organizations).
 • Statusna opredelitev asociativnih pravnih oseb tretjega sektorja, ki zasledujejo interes zasebnega voluntarizma (non-profit organizations
 • Nekateri temeljni pojmi (etika, morala, olika, moralna dilema, moralne norme)
 • Temeljne smeri v etiki
 • Utilitarizem-etika koristnosti
 • Deontologija-etika dolžnosti
 • Etika vrline
 • Temeljne človekove pravice
 • Postmodernistična etika
 • Poslovna etika in vzroki za njen nastanek
 • Odnos med podjetništvom in etiko
 • Nekatere vrste družbene odgovornosti podjetij
 • Značilnosti ravnanj etičnih podjetij
 • Etika v vodenju
 • Pomen etičnih kodeksov
 • Etični kodeksi nekaterih poklicev (poklic računovodje, poslovnega finančnika, zunanjega revizorja)
 • Prednosti družbeno odgovornih podjetij
 • Znanje in ravnanje za udejanjanje etičnosti

Vsebine organizacijske kulture:

 • Kaj je organizacijska kultura (opredelitev različnih avtorjev Edgar Schein, Geert Hofstede, Steven J. Ott)
 • Učinki organizacijske kulture
 • Značilne lastnosti in viri oblikovanja organizacijske kulture
 • Nekatere pomembne vsebine organizacijske kulture (temeljne predpostavke, vrednote, norme, stališča, značilni obrazci vedenja)

Kultura in subkulture:

 • Dejavniki oblikovanja subkultur v podjetju
 • Odnosi med kulturo podjetja in subkulturami

Raziskovanje organizacijske kulture:

 • Metode raziskovanja
 • Raziskava Geerta Hofstede

Nekateri vidiki povezanosti organizacijske kulture in uspešnosti podjetja:

 • Močna kultura in uspešnost podjetja
 • Strateška ustreznost organizacijske kulture
 • Okoljsko prilagodljiva organizacijska kultura
 • Participativna kultura
 • Kultura, ki pospešuje ustvarjalnost in kreativnost v podjetju

Vzdrževanje in spreminjanje organizacijske kulture:

 • Vzdrževanje organizacijske kulture
 • Spreminjanje organizacijske kulture
 • Nekateri modeli spreminjanja organizacijske kulture (Lewinov model, Scheinov model)

Korporacijsko upravljanje v javnem (non for profit) sektorju:

 • Poslovodni organi in organi nadzora v javnem sektorju.
 • Pravna razmerja med poslovodnimi in nadzornimi organi v javnem sektorju.
 • Nadzor nad delom poslovodnih organov in vrste nadzora v javnem sektorju.

Korporacijsko upravljanje v zasebnem (profitnem) sektorju:

 • Statusna ureditev gospodarskih družb po zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
 • Pravna struktura gospodarskih družb.

Osebne in kapitalske družbe:

 • Statusne značilnosti posamezne družbe.
 • Korporacijsko upravljanje kapitalskih družb.
 • Dvotirni sistem upravljanja in pravna ureditev nadzornega sveta v delniških družbah.
 • Enotirni sistem upravljanja in pravna ureditev upravnega odbora v delniških družbah.
 • Pravni položaj poslovodnih organov pri statusnih spremembah in prenehanju gospodarskih družb.

Pravna odgovornost članov poslovodnih in nadzornih organov v vseh treh sektorjih:

 • Pojem in vrste odgovornosti v pravu.
 • Osebna in korporacijska odgovornost vseh subjektov pri poslovanju pravnih oseb.
 • Civilno-pravna odgovornost članov poslovodnih in nadzornih organov.
 • Delavno-pravna odgovornost članov poslovodnih in nadzornih organov.
 • Uslužbensko-pravna odgovornost poslovodnih oseb v javnem sektorju.
 • Kaznovalno-pravna odgovornost članov poslovodnih in nadzornih organov.

Cilji in kompetence:

Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • spoznavanje slovenskega pravnega upravljanja organizacij,
 • razumevanje in pomen primerjalnega in EU prava upravljanja organizacij,
 • osvojitev bistvenih institutov pravno-ekonomskega vidika upravljanja korporacij,
 • sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev pravnih problemov,
 • sposobnost argumentiranega zagovarjanja lastnih stališč in upoštevanje stališč študijskih kolegov,
 • sposobnost uporabe znanj s področja prava v praksi.

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:

 • poznavanje in razumevanje pravnega položaja poslovodnih oseb pri upravljanju korporacij in pomen etike in morale
 • sposobnost razumevanja temeljev statusnega prava,
 • poznavanje in razumevanje specifične vloge prava v poslovnem življenju,
 • razumevanje funkcioniranja poslovnega pravnega sistema,
 • razumevanje pomena in implementacije posebnih pravnih pojmov ter institutov v specializiranih pravnih področjih (tako v nadaljevanju študija kot v praksi),
 • sposobnost iskanja informacij za potrebe študija predmeta v različnih virih (tako zakonskih kot znanstvenih),
 • uporaba informacijskih sistemov in baz podatkov,
 • predmet bo prav tako omogočil bodočemu diplomantu praktično uporabo pravnega znanja v njegovem profesionalnem delu

 Učna enota s področja etike prispeva predvsem k razvoju naslednjih splošnih in specifičnih ciljev in kompetenc:

 • splošni cilj je prikazati študentom načela, ki jih je treba upoštevati pri poslovnih odločitvah, pripravljanju informacij za poslovno odločanje ter pri analiziranju poslovanja z etičnega vidika;
 • seznaniti študente z vsebino organizacijske kulture in njenimi možnimi vplivi na poslovanje organizacije z upoštevanjem organizacijske kulture poslovnih partnerjev (kar je posebej pomembno pri poslovanju s tujimi organizacijami);
 • sposobnost presoje, kako vpliva etično ravnanje posameznikov na uspešnost organizacije;
 • sposobnost presoje vpliva (ne)etičnega ravnanja na prevare pri predstavljanju uspešnosti organizacije;
 • sposobnost presoje koristi, ki jih prinaša etični vidik pri odločanju za organizacijo in
 • posameznika;
 • poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju podjetja in sposobnost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev ter njihovih posledic;
 • sposobnost odkrivanja ravnanj neskladnih z etičnimi normami;
 • avtonomnost, samokritičnost, samorefleksivnost, samoevalviranje in prizadevanje za kakovost v medsebojnih odnosih v podjetju;
 • etična refleksija in zavezanost k profesionalni etiki v poslovnem okolju, spoštovanje nediskriminativnosti in multikulturnosti v podjetju in njegovem okolju;
 • zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja partnerskega odnosa s sodelavci, z delodajalcem in drugimi deležniki;
 • razumevanje splošne strukture družboslovnih ved in povezanost z njenimi poddisciplinami, (predvsem z ekonomijo, poslovodenjem, poslovnimi, organizacijskimi) z vidika etičnih norm, ki veljajo v družbenem okolju.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Shranjeno!
Nastavitve zasebnosti

Kadar obiščete kakšno spletno stran se v večini primerov na vaš računalnik naložijo majhne datoteke imenovane piškotki. Spodaj lahko vklopite ali izklopite katere piškotke dovolite.

Ti piškotki so potrebni za pravilno delovanje strani in jih ni mogoče izklopiti.

Za pravilno delovanje spletne strani, so spodnji piškotki obvezni in jih ni mogoče izklopiti.
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Za pravilno delovanje spletne trgovine, so spodnji piškotki obvezni in jih ni mogoče izklopiti.
 • woocommerce_cart_hash
 • woocommerce_items_in_cart

Zavrni
Sprejmi
X