DAVČNI SISTEMI IN DAVČNE PREVARE

DAVČNI SISTEMI IN DAVČNE PREVARE

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Darja Bernik

Vsebina:

  • Različne vrste davkov in davčni pojmi
  • Davčni sistem v Republiki Sloveniji in EU ter vrste davčnih prihodkov
  • DDV zakonodaja v Sloveniji in v EU v luči davčnih prevar
  • Zakonodaja o davku od dohodka pravnih oseb v Sloveniji in EU v luči davčnih prevar
  • Sporazumi o preprečevanju dvojne obdavčitve
  • Zakon o dohodnini (v RS) v luči davčnih prevar
  • Davki na premoženje ter druge spremembe zakonodaje v RS v povezavi s preprečevanjem davčnih prevar
  • Davčna strategija (vključno z obravnavo primerov)

Cilji in kompetence:

  • Študente spoznati z različnimi vrstami davkov, davčnimi pojmi ter davčnim sistemom v Republiki Sloveniji ter v EU
  • Pri študentih doseči visoko raven poznavanja davčne zakonodaje v povezavi z davčnimi prevarami

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ