OPIS PREDMETOV – ŠOLSKO LETO 2018 / 2019

predmet in nosilec predmeta v šolskem letu 2018/19

PREVARE IN NJIHOVO PREPREČEVANJE

doc. dr. Živko Bergant

METODE FORENZIČNIH PREISKAV IN NOTRANJA REVIZIJA

doc. dr. Branko Mayr

Darinka Meško, predavateljica

Mojca Koder, predavateljica

FORENZIČNE PREISKAVE V FINANCAH

doc. dr. Branko Mayr

mag.Vladimir Bukvič, višji predavatelj

RAČUNOVODSTVO

viš. pred. mag. Darinka Kamenšek

predmet in nosilec predmeta v šolskem letu 2018/19

ANALIZA POSLOVANJA POSLOVNIH SUBJEKTOV

doc. dr. Živko Bergant

FORENZIČNE PREISKAVE V RAČUNOVODSTVU

doc. dr. Branko Mayr

GOSPODARSKO PRAVO IN POKLICNA ETIKA

prof. dr Bojan Tičar

dr. Nevenka Ribič

predmet in nosilec predmeta v šolskem letu 2018/19

DAVČNI SISTEMI IN DAVČNE PREVRE

doc. dr. Darja Bernik

KRIMINOLOŠKO RAZISKOVANJE IN ETIKA

red. prof. dr. Gorazd Meško

GOSPODARSKO PRAVO – pogodbeno in statusno

doc. dr. Aleksij Mužina