Cilji programa
Glavni namen programa izpopolnjevanja je omogočiti slušateljem z že pridobljeno stopnjo izobrazbe, da si pridobijo dodatna znanja s področja preiskovanja, odkrivanja in preprečevanja prevar na področju financ in računovodstva, da se usposobijo za kritično razmišljanje in analize učinkov, ki jih imajo prevare na posameznika in družbo.