Vpisni pogoji

V program CPR se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • zaključen najmanj visokošolski študijski program (VI/2 stopnja);
  • aktivno znanje slovenskega jezika
  • najmanj dve leti delovnih izkušenj.

V program izpopolnjevanja CPR se lahko vpišejo tudi kandidati, ki imajo srednješolsko izobrazbo (V. stopnja) ali višjo izobrazbo ( VI. stopnja), vendar morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • štiriletna srednja šola ekonomske smeri oz. višja šola ekonomske smeri;
  • najmanj 10 let delovne dobe kot samostojni računovodja;
  • izkazano ustrezno strokovno udejstvovanje in usposabljanje v računovodstvu in financah.

Izpolnjevanje pogojev za vpis preverja posebna komisija, ki jo vsako leto posebej imenuje dekan VŠR.