Postani certificirani poslovodni računovodja. Certifikat je jamstvo, da znate v praksi uresničiti pridobljena znanja.

KOT CERTIFICIRANI POSLOVODNI RAČUNOVODJA BOSTE LAHKO SUVERENO PREDSTAVILI FINANČNO POSLOVANJE ODLOČEVALCEM PODJETJA.

Pridobitev certifikata vam bo odprla nove karierne možnosti. S pridobljenim znanjem boste razumeli in obvladovali poslovanje podjetja. Postali boste nepogrešljivi svetovalec poslovodstvu.

Program izpopolnjevanja Certificirani poslovodni računovodja je povsem primerljiv s podobnimi programi v Evropi in v ZDA, ker so taki programi že povsem uveljavljeni.

Po končnem programu boste:

 • Znali uporabljati znanja s področja računovodstva in poslovodenja,
 • razumeli boste ustroj delovanja podjetja,
 • poznali in razumeli boste prvine poslovnega procesa in poslovanja,
 • razumeli boste profesionalne dolžnosti izvajanja različnih nalog na področju, računovodstva in poslovnih financ,
 • sposobni boste reševanja najzahtevnejših problemov na področju, poslovodnega računovodstva, poslovnih financ,
 • znali boste poročati poslovodstvu,
 • imeli boste sposobnost oblikovanja predlogov poslovnih odločitev,
 • in sposobnost oblikovanja najrazličnejših poslovnih poročil,
 • spretni boste v komuniciranji z odločevalnimi ravnmi v podjetju

 

Predmetnik

Študij traja eno leto. Za pridobitev certifikata mora študent opraviti vse redne izpite in en izbirni predmet.

Obvezni predmeti

 • PODJETJE IN POSLOVANJE
 • NAČRTOVANJE POSLOVANJA IN OBLIKOVANJE POSL. ODLOČITEV
 • ANALIZA POSLOVNIH SUBJEKTOV
 • FINANČNO RAČUNOVODSTVO
 • POSLOVNE FINANCE
 • PROCES OBLIKOVANJA ODLOČITEV

Izbirni predmeti

 • GOSPODARSKO PRAVO IN POKLICNA ETIKA
 • PREVARE IN NJIHOVO PREPREČEVANJE

ZAPOSLJIVOST

Vse več ekonomistov, pravnikov, organizatorjev dela, družboslovcev in drugih mora svoje delovne obveznosti opravljati tudi izven svoje osrednje stroke.

Veliko je tudi takih, ki bi pri svojem delu na vodstvenem položaju nujno potrebovali dodatna znanja s področja računovodstva, ker bi jim to omogočilo realnejši in kritičen pogled na podatke , ki jih dobivajo od svojih sodelavcev z računovodstva.

Študijski program za izpopolnjevanje s področja poslovodnega računovodstva je namenjen tako strokovnjakom, ki že imajo potrebno izobrazbo in bi radi pridobili dodatna znanja in kompetence za opravljanje dela na širšem področju in s tem večjo možnost zaposlitve, kot tudi tistim, ki jim bi to znanje omogočilo kvalitetnejše odločanje in boljši nadzor nad financami v poslovnih subjektih.

Naložba v prihodnost

Kotizacija

 • Celotni program 1.900,00 € (plačilo ob enkratnem znesku).
 • Plačilo celotnega programa na obroke 1.950,00 € (možnost plačila na 10 obrokov).

Cena vsebuje študijsko literaturo in 3x opravljanje izpita.