Register CERTIFICIRANIH POSLOVODNIH RAČUNOVODIJ (CPR)

Register CERTIFICIRANIH POSLOVODNIH RAČUNOVODIJ (CPR)

1. doc.dr. Živko Bergant
2. doc.dr. Branko Mayr
3. mag. Darinka Kamenšek
4. mag. Dejan Petkovič
5. mag. Nataša Pustotnik
6. mag. Vladimir Bukvič
7. prof.dr. Marko Hočevar
8. prof.dr. Gordana Ivankovič
9. prof.dr. Franko Milost
10. Vili Perner
11. Gregor Jus
12. Mag. Bernarda Grahek Ličer
13. Terezija Kvas
14. Izr.prof.dr. Bojan Tičar
15. Irena Viher
16. Klavdija Urek
17. Olga Strmole
18. Matjaž Logar
19. Mirko Jenko
20. Miha Janša
21. Bojan Klemenčič
22. Renata Uhan
23. Jasna Benko Jakupčić
24. Gorazd Martinčič
25. Nataša Simonišek
26. Bernad Klančar
27. Urška Jama Hozjan
28. Mojca Pergar