ANALIZA POSLOVNIH SUBJEKTOV

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Živko Bergant

Vsebina:

 • Sistemsko pojmovanje podjetja
 • Analiza kot metoda, njeno mesto in vloga
 • Analiza učinkovitosti poslovanja (proizvodnost, gospodarnost in dobičkonosnost, povezava s poslovnim in finančnim vzvodom)
 • Analiza poslovnega izida
 • Analiza sredstev in obveznosti do virov sredstev
 • Analiza finančnih in poslovnoizidnih tokov
 • Analiza kapitala podjetja
 • Analiza plačilne sposobnosti in kapitalske ustreznosti podjetja
 • Analiza učinkovitosti temeljnih poslovnih funkcij podjetja
 • Analiza uspešnosti podjetja
 • Diagnoza finančnega položaja in boniteta podjetja 

Cilji in kompetence:

Kandidat:

 • spozna vlogo in pomen analize pri oblikovanju informacij za poslovno odločanje
 • se nauči uporabe temeljnih orodij in metod analize poslovanja
 • se usposobi za prepoznavanje tveganj v zvezi s finančnim položajem in za oblikovanje ustreznih predlogov
 • se usposobi za pojasnjevanje dobljenih rezultatov
 • se usposobi za pripravljanje gradiv za odločevalce
 • si razvija sposobnosti sodelovanja pri oblikovanju ustreznih informacij za odločanje in s tem tudi vživljanja v probleme poslovanja podjetja

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ