1. PODJETJE IN POSLOVANJE | KT: 7
2. NAČRTOVANJE | KT: 6
3. ANALIZA POSLOVANJA
 | KT: 8
4. RAČUNOVODSTVO | KT: 7

SKUPAJ: 28

1. POSLOVNE FINANCE | KT: 7
2. PROCES OBLIKOVANJA ODLOČITEV | KT: 10

SKUPAJ: 17

slušatelj izbere 1 predmet

1. GOSPODARSKO PRAVO IN POKLICNA ETIKA | KT: 5
2. PREVARE IN NJIHOVO PREPREČEVANJE | KT: 5

SKUPAJ: 5

SKUPAJ KT (kreditnih točk): 50

*Študenti, ki prihajajo iz drugih šol uveljavljajo pridobljena znanja z vlogo na Komisijo za študijske zadeve.
**Priznanje se opravi na podlagi vloge na Komisiji za študijske zadeve.

Po končanih predavanjih študent opravi za vsak predmet posebej izpit – podrobnosti glede izpita si preberete v učnem načrtu predmeta.

Trajanje programa:1 leto