OPIS PREDMETOV 

predmet in nosilec predmeta

PODJETJE IN POSLOVANJE | KT: 7

NAČRTOVANJE POSLOVANJA IN OBLIKOVANJE POSL. ODLOČITEV | KT: 6

ANALIZA POSLOVNIH SUBJEKTOV | KT: 8

FINANČNO RAČUNOVODSTVO  | KT: 7

POSLOVNE FINANCE  | KT: 7

PROCES OBLIKOVANJA ODLOČITEV  | KT: 10

predmet in nosilec predmeta v šolskem letu 2019/2020

GOSPODARSKO PRAVO IN POKLICNA ETIKA  | KT: 5

PREVARE IN NJIHOVO PREPREČEVANJE  | KT: 5

SKUPAJ KT (kreditnih točk): 50

*Študenti, ki prihajajo iz drugih šol uveljavljajo pridobljena znanja z vlogo na Komisijo za študijske zadeve.
**Priznanje se opravi na podlagi vloge na Komisiji za študijske zadeve.

Po končanih predavanjih študent opravi za vsak predmet posebej izpit – podrobnosti glede izpita si preberete v učnem načrtu predmeta.

Trajanje programa:1 leto