OPIS PREDMETOV – ŠOLSKO LETO 2019 / 2020

predmet in nosilec predmeta v šolskem letu 2019/20

PODJETJE IN POSLOVANJE

doc. dr. Branko Mayr

NAČRTOVANJE POSLOVANJA IN OBLIKOVANJE POSLOVNIH ODLOČITEV

doc. dr. Branko Mayr

ANALIZA POSLOVNIH SUBJEKTOV

doc. dr. Živko Bergant

FINANČNO RAČUNOVODSTVO

viš. pred. mag. Darinka Kamenšek

predmet in nosilec predmeta v šolskem letu 2019/20

POSLOVNE FINANCE

viš. pred. mag. Dejan Petkovič

PROCES OBLIKOVANJA ODLOČITEV

doc. dr. Branko Mayr

UPRAVLJALNO RAČUNOVODSTVO II

mag. Nataša Pustotnik

predmet in nosilec predmeta v šolskem letu 2019/2020

GOSPODARSKO PRAVO IN POKLICNA ETIKA

prof. dr Bojan Tičar

PREVARE IN NJIHOVO PREPREČEVANJE

doc. dr. Živko Bergant

UPORABA INFORMACIJSKIH PROGRAMOV

dr. Franc Brcar