OPIS PREDMETOV – ŠOLSKO LETO 2018 / 2019

predmet in nosilec predmeta v šolskem letu 2018/19

PODJETJE IN POSLOVANJE

doc. dr. Branko Mayr

NAČRTOVANJE

doc. dr. Branko Mayr

ANALIZA POSLOVANJA

doc. dr. Živko Bergant

RAČUNOVODSTVO

viš. pred. mag. Darinka Kamenšek

predmet in nosilec predmeta v šolskem letu 2018/19

POSLOVNE FINANCE

viš. pred. mag. Dejan Petkovič

PROCES OBLIKOVANJA ODLOČITEV

doc. dr. Branko Mayr

predmet in nosilec predmeta v šolskem letu 2018/19

GOSPODARSKO PRAVO IN POKLICNA ETIKA

prof. dr Bojan Tičar

PREVARE IN NJIHOVO PREPREČEVANJE

doc. dr. Živko Bergant

X