Kotizacija

Celotni program 1.900,00 € (plačilo ob enkratnem znesku).

Plačilo celotnega programa na obroke 1.950,00 € (možnost plačila na 10 obrokov).

Cena vsebuje študijsko literaturo in 3x opravljanje izpita.

Cena posamezne kreditne točke:

  • Za študente in diplomante VŠR: cena 1 KT = 43 EUR
  • Za zunanje udeležence: cena 1 KT = 61 EUR

 

POPUSTI

  • Člani Inštituta za poslovodno računovodstvo lahko uveljavijo 15 % popust (velja za tiste osebe ali podjetja, ki so člani IPRja najmanj 1 leto).
  • Člani Zbornice računovodskih servisov (ZRS) lahko uveljavijo 10 % popust.
  • Imetniki kartice Mreže podjetnih lahko uveljavijo 10 % popust.

PLAČILO

Z udeležencem se sklene Pogodba o prevzemu študijskih obveznosti in plačilu šolnine za program Certificirani poslovodni računovodja – CPR.

VŠR, Stegne 21c, 1000 Ljubljana; št. računa: 10100-0052573219 odprt pri Banki Koper d.d