Prihajajoči dogodki

Dogodek je že zaključen. Še vedno pa si lahko ogledate posnetek. Za informacije nam pišite nam info@vsr.si

Pravilnik o računovodstvu za gospodarsko družbo na podlagi SRS 2016 s spremembami v letu 2019 in določanje pomembnosti

Cena od 77,00

Želim na seminar
Začetek
14/11/2019 12:00
Konec
14/11/2019 15:30
Naslov
Stegne 21c   Prikaži zemljevid

VSEBINA IN POTEK DELA

Sprememba slovenskih računovodskih standardov v letu 2019 vas je pripeljala do ugotovitev,  da, je treba posodobiti trenutni pravilnik o računovodstvu in zapisane usmeritve dosledno uporabljati.

Primer: kako  boste obravnavali najeme in evidentirali prihodke …

Ob tem je dobra priložnost, da dodate še poglavje o pomembnosti, ki jo boste upoštevali pri računovodenju in razkrivanju informacij.

Če ste zavezani k reviziji, je smiselno, da je vaša pomembnost usklajena z revizorjevo pomembnostjo, da ne bi tekom revizije prišlo do navzkrižja med vašo in njegovo pomembnostjo.

Za ta namen vam bomo predstavili metode določanja revizorjeve pomembnosti, ki jo lahko uporabite tudi pri določitvi vaše pomembnosti in sestavi letnega poročila.

Okvirni program delavnice:

1. Predstavitev pravilnika o računovodstvu v skladu s spremembami s 1. 1. 2019:

 • Predstavitev posameznih poglavij osnutka pravilnika z vsebinsko pojasnitvijo pomena določenih poglavij

2. Predstavitev metod določanja pomembnosti

 • Predpostavke za določanje pomembnosti
 • Ocena dejavnikov, ki utegnejo vplivati na opredelitev primernega primerjalnega merila

3. Postopki ugotavljanja tveganj na posameznih področjih, kot osnova za določitev pomembnosti

 • Tveganja v povezavi s poslovnim procesom
 • Tveganja v povezavi z računovodskim poročanjem
 • Tveganja povezana z lastništvom
 • Tveganja povezana s povezanimi osebami
 • Tveganje zunanjih dejavnikov (panožni vidik, zakonodaja, itd.)
 • Tveganje notranjih dejavnikov (informacijski sistem in IT okolje, notranje kontrole v podjetju, itd.)

 

Delavnica  je namenjena  vsem odgovornim v podjetju, kateri:

 • se zavedajo pomembnosti tako organiziranosti gospodarske družbe kot ugotavljanja tveganj na posameznih področjih ( poslovni proces, računovodsko poročanje, lastništva, povezane osebe,…)
 • sestavljajo, pripravljajo in uporabljajo Pravilnik o računovodenju ter ga želijo obnoviti in uskladiti z zadnjimi določili in predpisi.

PREDAVATELJICA

Delavnico bo izvedla strokovnjakinja s tega področja gospa mag. Darinka Kamenšek.

Mag. Darinka Kamenšek je pooblaščena revizorka, državna notranja revizorka, certificirana poslovodna računovodkinja, direktorica revizijske družbe ABC revizija d.o.o. ter predavateljica na Visoki šoli za računovodstvo.

Kotizacija:

110,00 EUR  + DDV

Kotizacija zajema:

 • udeležbo na delavnici
 • gradivo
 • knjigo OSNOVE RAČUNOVODSTVA dr. Branka Mayrja (leto izdaje 2017)
 • hladne-tople napitke in prigrizek med odmorom
 • potrdilo o udeležbi na delavnici  s programom

POPUSTI:

 • študenti VŠR 30 % popust (77,00 + DDV)
 • vsak drugi prijavljeni iz istega podjetja prejme 10 % popust (99,00 + DDV)

Popusti se ne seštevajo.

Plačilo:

Strošek delavnice se plača na IBAN VŠR-ja  SI56 1010 0005 2573 219 (BANKA  INTESA SANPAOLO d.d.) pred izvedbo (prosim da pri sklicu navedete številko naročila).

Račun prejmete po izvedeni delavnici.

»Upoštevali bomo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunavamo celotno kotizacijo.«

Pravilnik o računovodstvu za gospodarsko družbo na podlagi SRS 2016 s spremembami v letu 2019 in določanje pomembnosti

77,00110,00

SKU:pravilnik-o-r-1

Se vsako leto znova sprašujete, kaj je pomembno v vašem podjetju in je nujno potrebno razkriti v letnem poročilu? Rešitev je v sprejetju ustreznih usmeritev (odločitev), ki so sestavni del pravilnika o računovodstvu (kako boste obravnavali najeme in evidentirali prihodke,..)

Kraj izvedbe:

Ljubljana; Stegne 21 c (prostori VŠR/IPR) IN Maribor, Partizanska c. 26 (prostori VŠR/IPR)

Termini izvedbe:

Počisti
Kategorija:

Status