Prihajajoči dogodki

Dogodek je že zaključen. Še vedno pa si lahko ogledate posnetek. Za informacije nam pišite nam info@vsr.si

Praktikum iz knjigovodenja Maribor

Cena od 273,00

Želim na seminar
Začetek
08/09/2020 09:00
Konec
29/09/2020 12:15
Naslov
Partizanska cesta 26, Maribor   Prikaži zemljevid
Telefon
00386 (0) 2 229 80 83

Seminar

Praktikum iz knjigovodenja

ŠTIRI SREČANJA IN POGLOBLJENA VSEBINA KNJIGOVODSTVA

Celotna vsebina se obravnava v štirih srečanjih. Delo poteka kot praktikum, ki je sestavljen iz praktičnih vaj in obravnavanjem praktičnih primerov:

 •  teoretična izhodišča in prosojnice za tekočo delavnico prejmejo udeleženci po mailu pred posamezno delavnico.
 • na delavnici prejmejo udeleženci delovno gradivo (vaje)

Komu je praktikum namenjen?

Praktikum Knjigovodenje je prvi v sklopu praktikumov na temo knjigovodenja in je namenjen spoznavanju osnov oz. utrjevanju le-teh. Na vajah bomo spoznavali dogodke, ki se najpogosteje pojavljajo v knjigovodenju, pri kasneje pa tudi s posebnostnimi.

Zato vabimo vse, ki iz knjigovodstva še nimajo izkušenj ali pa so pri tem delu šele začetniki. Praktikum pa bo zanimiv tudi tistim, ki obvladujejo le določene segmente knjigovodstva in bi svoje znanje radi poglobili.

 

KORISTI ZA UDELEŽENCE:

 • poznali in razumeli boste koncept dvostavnega knjigovodstva,
 • razumeli boste in znali uporabljati kontni načrt,
 • poznali boste računovodske obračune, ki so namenjeni tako zunanjemu kot tudi notranjemu poročanju,
 • znali boste evidentirati (knjižiti) poslovne dogodke v skladu z veljavno zakonodajo in standardi,
 • sposobni boste (samostojno) pripraviti izkaz poslovnega izida in bilanco stanja.

PREDAVATELJICI

mag. Nataša Pustotnik

je magistrica ekonomskih znanosti, certificirana poslovodna računovodkinja in podjetniška svetovalka. Zaposlena je kot direktorica svetovalnega podjetja Palma in drugi d.n.o., v okviru katerega izvaja tudi računovodske storitve za podjetnike, podjetja, društva in zasebne zavode. Je tudi  predavateljica na Visoki šoli za računovodstvo in finance in Gea College – Fakulteti za podjetništvo.

 

mag. Darinka Kamenšek

je magistra ekonomskih znanosti in ima dolgoletne izkušnje pri reviziji. Od leta 2002 naprej je pooblaščena revizorka z veljavno licenco za delo. Leta 2002 je magistrirala na Ljubljanski ekonomski fakulteti s temo naloge s področja revizije. Je tudi državna notranja revizorka, certificirana poslovodna računovodkinja in 15 let je bila direktorica revizijske družbe ABC revizija d.o.o. Trenutno je dekanja na Visoki šoli za računovodstvo in finance.

Natasa Pustotnik
dkamensek

DNEVNI RED

 • 8.9.2020

mag. Nataša Pustotnik

Najprej bomo spoznali osnove, ki so nujne, da lahko pričnemo s praktičnim delom. Naučili se boste pravil dvostavnega knjigovodstva in uporabe kontnega načrta ter spoznali računovodske obračune, namenjene zunanjim in notranjim uporabnikom informacij.

 

 • 15.9.2020

mag. Nataša Pustotnik

Strokovna podlaga evidentiranja poslovnih dogodkov je pravilna uporaba Slovenskih računovodskih standardov.
Na konkretnih primerih bomo prikazali evidentiranje:

 • Kratkoročne obveznosti,
 • Zaloge surovin in materiala,
 • Stroški.

 • 22.9.2020

mag. Darinka Kamenšek

Na konkretnih primerih bomo prikazali evidentiranje:

 • Zaloge proizvodov in blaga
 • Odhodki v povezavi z obveznostmi in zalogami
 • Dolgoročna sredstva (osnovna sredstva, naložbene nepremičnine, neopredmetena dolgoročna sredstva, finančne naložbe)

 

 • 29.9.2020

mag. Darinka Kamenšek

Na konkretnih primerih bomo prikazali evidentiranje:

 • Kapital,
 • Dolgoročne obveznosti in
 • Dolgoročne rezervacije.

Spoznali bomo postopke, ki sodijo v pripravo na izdelavo računovodskih izkazov. Na konkretnem primeru bruto bilance bomo izdelali izkaz poslovnega izida in bilanco stanja.

TRAJANJE

 • Datumi izvedbe: 8. 9., 15. 9, 22. 9., 29.9.
 • Vsako srečanje traja: 9:00 -12:15
 • Lokacija: Maribor

LITERATURA

 • Prosojnice za spremljanje predavanj.
 • Gradivo – praktični primeri za spremljanje delavnice.

CENA

 • Redna prijava: Cena delavnic znaša 390 EUR (DDV ni vključen
 • Zgodnje prijave: Do 25.8.2020 je cena 351 EUR (DDV ni vključen)
 • Študenti VŠR imajo 30% popust na osnovno ceno.

 

Strošek se plača na VŠR  Stegne 21 c, Ljubljana
IBAN SI56 1010 0005 2573 219 (BANKA INTESA SANPAOLO d.d.) pred izobraževanjem (pri namenu nakazila navedete – naziv izobraževanja). Račun prejmete po plačilu izobraževanja.

Prijava

REDNA PRIJAVA

Zgodnja prijava: 351 + DDV

390 € + DDV

ŠTUDENT VŠR

 

273 € + DDV

Praktikum iz knjigovodenja Maribor

Seminar je zaključen

273,00390,00

SKU:2020028
Seminar Praktikum iz knjigovodenja ŠTIRI SREČANJA IN POGLOBLJENA VSEBINA KNJIGOVODSTVA Celotna vsebina se obravnava v štirih srečanjih. Delo poteka kot praktikum, ki je sestavljen iz praktičnih vaj in obravnavanjem praktičnih primerov:  teoretična izhodišča in prosojnice za tekočo delavnico prejmejo udeleženci po mailu pred posamezno delavnico. na delavnici prejmejo udeleženci delovno gradivo (vaje) Komu je praktikum [...]
Počisti
Categories: ,

Status