Odpoved pogodbe o zaposlitvi

Kakšne možnosti in ima podjetje, da odpusti delavca? Kako lahko zaposleni zaščiti svoje interese, v primeru, da je prejel odpoved zaposlitve?