Slovenščina | English

 

Stegne 21c, II/nadstropje, 1000 Ljubljana ::
tel: 059/090 960 :: faks: 059/090 962 :: email:info@vsr.si

 •  Dr. Živko Bergant, docent za področje računovodstva, analiz in načrtovanja poslovanja

Dr. Živko Bergant je visokošolski učitelj, docent za področje računovodstva, analiz in načrtovanja poslovanja. Je certificirani poslovodni računovodja, veščak Zveze ekonomistov Slovenije na področju upravljanja in ravnanja, pooblaščeni revizor z dovoljenjem za delo v letih od 1993 do 2009, dolgoletna praksa na vodilnih položajih v podjetjih in kot svetovalec podjetjem v svetovalnem podjetju, avtor učbenikov, monografij in številnih strokovnih člankov s področja analize poslovanja

 

 •  Dr. Zlatan Dežman, izredni profesor za področje prava

Dr. Zlatan Dežman je doktor prava, izredni profesor za področje prava, priznan strokovnjak za kazensko pravo. Trenutno je zaposlen na Okrožnem sodišču v Mariboru, občasno pa tudi izvaja predavanja za področje kazenskega prava in materialnega prava na več fakultetah. Je avtor več monografij in strokovnih člankov na temo kazenskega procesnega in materialnega prava.

 

 •  Dr. Bojan Dobovšek, izredni profesor za področje kriminalistike

Dr. Bojan Dobovšek je visokošolski učitelj, redni profesor za področje kriminologije na Fakulteti za varnostne vede UM. Bil je sodelavec Univerze v Würzburgu, Inštituta za Politične vede in predaval na Pravni fakulteti Univerza v Gentu v Belgiji. Je avtor številnih knjig in organizator konferenc na temo organizirane kriminalitete in korupcije tako doma kot tudi v tujini. Sodeluje v raziskavah Sveta Evrope, OECD, Transparency International, Združeni Narodi in je sodelavec skupine BKA za organizirano kriminaliteto v Nemčiji. Predava na podiplomskem študiju na Pravni fakulteti v Sarajevu, ter sodeluje na fakultetah v EU in na področju Balkana. Je poslanec v Parlamentu Slovenije.

 

 •  Dr. Branko Mayr, docent za področje ekonomike, računovodstva in financ

Dr. Branko Mayr je visokošolski učitelj, docent za področje ekonomije, računovodstva in financ. Poleg pedagoškega dela opravlja tudi delo revizorja , je pooblaščeni revizor, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, stalni sodni izvedenec, državni notranji revizor, certificirani poslovodni računovodja, pridruženi član ameriške asociacije preiskovalnih računovodij (ACFE), član v več nadzornih svetih in svetih zavodov, avtor več kot 250 bibliografskih enot, med njimi več monografij s področja financ in računovodstva.

 

 •  Dr. Gorazd Meško, redni profesor za področje kriminologije

Dr. Gorazd Meško je visokošolski učitelj, redni profesor za področje kriminologije. Pedagoško in raziskovalno se ukvarja s področjem kriminologije, preprečevanjem kriminalitete in drugimi socialno-družbenimi problemi. Je prodekan za raziskovalno dejavnost Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, organizator več domačih in mednarodnih konferenc na temo kriminalitete, član mednarodnih združenj in avtor več knjig: Osnove preprečevanja kriminalitete (VPVŠ), Preprečevanje kriminalitete – teorija, praksa in dileme (Inštitut za kriminologijo, Ljubljana), učbenik Kriminologija (Fakulteta za varnostne vede), sourednik zbornikov konferenc: Crime policy, crime control and crime prevention – Slovenia perspectives in konference Policing in Central and Eastern Europe - Social control of unconventional deviance: conference proceedings

 

 •  Dr. Aleksij Mužina, docent za področje prava

Dr. Aleksij Mužina je doktor prava in docent za področje prava. Dela kot odvetnik in vodi odvetniško pisarno, veliko pa se ukvarja tudi s pedagoškim in raziskovalnih delom. V zadnjem času je sam ali s sodelavci objavil strokovne razprave in komentarje na teme upravljanja javnih podjetij po uveljavitvi ZUKN, varstvo potrošnikov, javno zasebno partnerstvo, pravno varstvo pred sodiščem EU in drugo. Poleg obsežne bibliografije (cobiss: Mužina Aleksij, 28042, 221 del; zlasti s področja javnih naročil, koncesij in drugih področij javnih financ) pogosto sodeluje na različnih posvetih v Sloveniji in tujini. Od leta 2013 je član stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije ter izpraševalec pri pravniških državnih izpitih.

 

 •  Dr. Arso Savanović, docent za področje računalništva in informatike

Dr. Arso Savanović je docent za področje računalništva in informatike in predavavatelj na več visokih šolah. Je avtor monografije / Books GABRIJELČIČ, Dušan, SAVANOVIČ, Arso. Security management. In: Programmable networks for IP service deployment, (Artech House telecommunications library). Boston; London:Artech House, 2004, str. 225-251. Dr. Savanović je tudi mentor doktorskega kandidata v okviru programa mladi raziskovalec v gospodarstvu, evalvator mednarodnih raziskovalnih projektov v EU programih FP7 in AAL in evalvator nacionalnih raziskovalnih projektov v sklopu ARRS.

 

 •  Dr. Bojan Tičar, redni profesor za področje prava

Dr. Bojan Tičar je doktor prava in redni profesor za področje prava. Pedagoško in raziskovalno se ukvarja s proučevanjem pravnih norm, javno- zasebnega sektorja, javno upravo. V okviru raziskovalnega dela je napisal 10 monografij in v različnih revijah objavil več kot 50 člankov. Je član več strokovnih združenj. Bojan Tičar ima 24 let delovnih izkušenj, od tega 12 let na vodilnih delovnih mestih v raziskovalnih in akademskih institucijah ter v državni upravi. Je član: Strokovnega sveta mednarodnega združenja CIRIEC (Centre International de Recherches et d'Information, sur l'Economie Publique), več raziskovalnih in projektnih skupin, član društva pravnikov RS, član društva gospodarskih pravnikov RS ter član mednarodnega združenja IBA (International Bar Assosiation).

 

 •  Dr. Franc Žibert, izredni profesor za področje javnih financ in politične ekonomije

Dr. Franc Žibert je doktor ekonomije in izredni profesor za predmetno področje »javne finance in politična ekonomija«. Pedagoško in raziskovalno se ukvarja s proučevanjem tržnega mehanizma gospodarstva ter z davčno in proračunsko politiko. Dr. Žibert je napisal številne znanstvene in strokovne članke s tega področja. Njegova knjiga »Teorija javnih financ« je poizkus teoretično opredeliti vso znanstveno kompleksnost in razsežnost delovanja in financiranja javnega sektorja gospodarstva. Osnova za takšno trditev je avtorjevo poznavanje splošne ekonomske teorije (je pisec učbenikov Gospodarjenje in Osnove ekonomike), razumevanje pravnih norm in institucij države ter praktično strokovno delovanje na Računskem sodišču Republike Slovenije in sodelovanje s Slovenskim inštitutom za revizijo.

 

 •  Doc. dr. Darja Bernik

Doc. dr. Darja Bernik je doktorica znanosti s področja varstvoslovja Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru. Je davčna svetovalka Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije (ZDSS) in vpisana v register Zveze evropskih davčnih svetovalcev – CFE (»Confederation Fiscale Europeenne«). Ima več kot 15 let delovnih izkušenj na davčnem področju in je avtorica večjega števila znanstvenih in strokovnih člankov ter prispevkov na domačih in tujih konferencah s tega področja. Bogate izkušnje si je predavateljica nabrala tudi z delom v mednarodnih davčno-svetovalnih in revizijskih podjetjih (Grant Thornton, PricewaterhouseCoopers). Trenutno je zaposlena pri Spar Slovenija d.o.o., Ljubljana, kot vodja računovodstva in davčnega svetovanja za vse koncernske družbe skupine Spar v Sloveniji.

 

 • mag. Mojca Koder, predsednica ACFE Slovenija, je višja vodja forenzičnih storitev v slovenski pisarni družbe PricewaterhouseCoopers in nekdanja višja kriminalistična inšpektorica

Je predsednica Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar - ACFE Slovenija. Ima bogate izkušnje s področja forenzičnih projektov v Sloveniji in ostalih državah regije, vključno s forenzičnimi preiskavami, projekti preprečevanja in upravljanja s tveganji prevar, preiskovalnimi skrbnimi pregledi, projekti s področja korporativne inteligence in projekti preveritve skladnosti, vključno s skladnostjo z ameriško zakonodajo s področja preprečevanja korupcije.

Copyright © VŠR - Visoka šola za računovodstvo :: Vse pravice pridržane | kontakt: info@vsr.si

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih?